SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

Parafia NMP Różańcowej zaprasza na Uroczystości 650 lecia swojego istnienia. Uroczystości te rozpoczynamy MISJAMI ŚWIĘTYMI OD 1.X – 8. X 2023 r.

MISJE ŚWIĘTE Z OKAZJI 650 LECIA PARAFII MRZYGŁÓD

W tym roku obchodzimy 650 lecie istnienia Parafii Mrzygłód. Pierwszy Kościół drewniany był na Pasterniku pw. Wszystkich Świętych. Na miejsce spalonego kościoła właściciel tych ziem – Stanisław Warszycki buduję nowy kościół murowany, który został konsekrowany 1662 roku przez bp krakowskiego Mikołaja Oborskiego. Nowo wybudowany kościół jest pw. Wniebowzięcia NMP dlatego odpust 15 sierpnia. Natomiast parafia pw. NMP Różańcowej, dlatego drugi nasz odpust różańcowy obchodzony jest 7 października  od 1644, kiedy to Stanisław Warszycki sprowadził obraz Matki Bożej Różańcowej i po usilnych prośbach u Dominikanów założył bractwo Różańca Świętego, pierwsze w Polsce poza zakonem czy Kościołem Dominikanów. Od tego czasu co roku Parafianie przygotowywali 5 ołtarzy wokół kościoła, gdzie wszyscy szli w Procesji Różańcowej z Najświętszym Sakramentem rozważając tajemnice różańcowe. Obecni na odpuście też mogli się wpisać do bractwa Różańca Świętego. Przybywali więc z całej okolicy wierni, aby doświadczyć potęgi modlitwy różańcowej.

W tym roku odpust nasz parafialny poprzedzą MISJE ŚWIĘTE, dlatego już sobie zarezerwujmy czas na te święte ćwiczenia duchowe. Zachęcam też wszystkich Parafian do uczestnictwa w MISJACH ŚWIĘTYCH I ODPUŚCIE oraz wpisywania się do bractwa Różańca Świętego.   

Misje Święte poprowadzą ks. prałat dr Stanisław Gębka i ks. dr Jacek Marciniec, dlatego otoczmy ich szczególną modlitwą. Misje te są też dobrym przygotowaniem naszej parafii do Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej w obrazie Częstochowskiej Madonny, które będziemy przeżywać w przyszłym roku w czasie odpustu różańcowego.

Powierzam cała naszą Parafię pod opiekę Maryi naszej Patronki proszą o owocny czas MISJI ŚWIĘTYCH. Królowo Różańca świętego – módl się za nami

z darem moslitwy

Proboszcz – ks. Jacek Gancarek

650 lecie Parafii Mrzygłód

     W tym roku Drodzy Parafianie przeżywamy 650 lecie naszej Parafii. Dziękujemy Bogu za to miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią, a Bóg z człowiekiem. Dziękujemy, że tyle pokoleń naszych przodków mogło w naszej Parafii doświadczyć wielkiej miłości Boga i korzystać z Sakramentów zbawienia. Zachęcam wszystkich do odnowienia swojej przyjaźni z Bogiem. Dobrą okazją jest nasz parafialny odpust 15 sierpnia i kolejna rocznica koronacji obrazu Matki Mrzygłodzkiej. Niech nikogo z nas nie braknie na imieninach Mamy. W tym roku jubileuszowym, będziemy mieć także MISJE ŚWIĘTE, które będziemy przeżywać od 1 do 8 października. Już sobie zarezerwujmy ten czas na sprawy pielęgnacji swojej duszy, na sprawy nieba. Skorzystajmy z łask jubileuszu i przynieśmy naszej Matce piękne kwiaty naszych nawróceń, codziennej modlitwy, niedzielnej Eucharystii, miłości w naszych rodzinach, odnowionej wiary, która może przygasła przez pandemię. Prośmy o odnowienie świątyni naszego serca i  o szczęśliwe prace przy odnowieniu naszego kościoła..                                                                                                                                                                  

„W BLASKU MRZYGŁODZKIEJ ŚWIĄTYNI”

W związku z obchodzonym w tym roku srebrnym jubileuszem koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej zrodziła się idea stworzenia książki, która ukazywałaby bogactwo życia duchowego naszej wspólnoty parafialnej, objawiała blask i majestat zabytkowej świątyni mrzygłodzkiej i kryjących się w jej wnętrzu prastarych dzieł sztuki sakralnej, a zarazem opowiadała o przeszłości i teraźniejszości Mrzygłodu, o tradycjach religijnych i patriotycznych, od wieków jednoczących naszą społeczność. Takie oto myśli patronowały przygotowywaniu publikacji „W blasku mrzygłodzkiej świątyni”, która powstawała spontanicznie, w ciągu zaledwie kilku miesięcy, i ukazała się w ten szczególny czas poprzedzający Święta Bożego Narodzenia, aby jeszcze bardziej skonsolidować naszą mrzygłodzką wspólnotę, dać nam poczucie własnej tożsamości i uczestnictwa w kształtowaniu historii.

Zagłębianie się w dzieje Mrzygłodu, prastarej, średniowiecznej osady, która z czasem przeobraziła się w duchowe centrum kultu Matki Bożej Różańcowej, zaświadcza o tym, jak pasjonująca może być historia lokalna, gdy zaczniemy zagłębiać się w jej meandry. W losach Mrzygłodu, leżącego na pograniczu Śląska i Małopolski, odbijają się losy całej Rzeczypospolitej znaczone jej wzlotami i upadkami. Na tej drodze dziejowej widzimy więc Mrzygłód wyłaniający się z zamierzchłych, piastowskich czasów, Mrzygłód znany ze swoich kuźnic i bractw cechowych, Mrzygłód wielkich panów – Pileckich, Padniewskich, Zbaraskich i Warszyckich, a nade wszystko Mrzygłód opromieniony blaskiem cudownego obrazu Matki Bożej Różańcowej i sławą swojej wspaniałej barokowej świątyni. Wraz w potopem szwedzkim, a potem rozbiorami Polski miasto chyli się ku upadkowi, niszczone przez wrogie wojska, nękane przez epidemie i klęski głodu. Jednocześnie czas niewoli to czas hartowania jego ducha, kształtowania tożsamości narodowej, kultywowania polskich tradycji, wreszcie czas walki o wolność. Mrzygłodzka ziemia kryje w sobie szczątki bohaterów gotowych do najwyższych ofiar dla ojczyzny – powstańców kościuszkowskich i styczniowych, bojowników o wolność roku 1905, uczestników powstań śląskich, żołnierzy Niepodległej, działaczy Polski podziemnej, pomordowanych i poległych w walce z niemieckim okupantem. W XX wieku ziemia ta niszczona i grabiona w czasie dwóch kolejnych wojen światowych za każdym razem odradzała się dzięki sile swoich mieszkańców – ludzi przedsiębiorczych i pełnych zapału do działania, znanych też ze swej pobożności i oddanych Matce Bożej Różańcowej. W Niej to pokładali ufność w chwilach najtrudniejszych, ogniskując swe myśli i działania wokół mrzygłodzkiej świątyni.

O tajemnicach bolesnych i radosnych wysnutych z różańca dziejów naszej małej ojczyzny mówi książka „W blasku mrzygłodzkiej świątyni”, która przybiera postać bogato ilustrowanego albumu, kryjącego w sobie obok reprodukcji dzieł polskiego malarstwa i fotografii odsłaniających blask mrzygłodzkiej świątyni, także mnóstwo unikalnych fotografii, przechowywanych w kronikach parafialnych, strażackich i szkolnych, a do tego w starych albumach mrzygłodzian, którzy włączyli się w powstanie publikacji, ofiarowując swoje pamiątki rodzinne.

Należy również podkreślić, że zgodnie z przyjętą koncepcją autorską publikacja nie jest wyczerpującą monografią historyczną poświęconą dziejom Mrzygłodu, bo napisanie takiej książki wymaga długotrwałych i wnikliwych prac badawczych, polegających na rzetelnym analizowaniu źródeł archiwalnych i dotarciu do relacji naocznych świadków wydarzeń historycznych, a co za tym idzie wysłuchaniu i udokumentowaniu przekazów wielu mrzygłodzkich rodzin. Publikacja, która obecnie powstała, stanowi natomiast ogólnohistoryczną syntezę o charakterze popularnonaukowym, poświęconą przede wszystkim dziejom mrzygłodzkiego kościoła i wspólnoty parafialnej w powiązaniu z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi, rozgrywającymi się w Mrzygłodzie i jego okolicach od czasów średniowiecznych aż do naszej współczesności.

               Żywimy nadzieję, że album „W blasku mrzygłodzkiej świątyni” będzie skłaniać do refleksji nad historią Mrzygłodu i uzmysławiać, że jego dzieje zasługują na dalsze odkrywanie, bo są fascynujące i godne poznania, obfitujące w wiele jeszcze innych, nieznanych wątków, które z pewnością zasługują na osobne opracowanie. Książka ta nie zamyka, ale otwiera nowe horyzonty poznawcze dla historyków, badaczy-amatorów i ludzi ciekawych własnej przeszłości. Z pewnością może być punktem wyjścia do stworzenia kolejnych publikacji poświęconych historii naszej miejscowości i jej mieszkańców. Jest jeszcze wiele osób, które zasługują na upamiętnienie, ponieważ szczerze i ofiarnie służyły i służą mrzygłodzkiej społeczności, mając zawsze na względzie dobro naszej małej ojczyzny. Pragniemy, aby niniejsza publikacja inspirowała do indywidualnych poszukiwań historycznych, do odkrywania nowych faktów związanych z dziejami ziemi mrzygłodzkiej, poznawania losów oddanych jej ludzi, wreszcie wierzymy, że zachęci do wsłuchiwania się w rodzinne opowieści i wspomnienia najstarszych mieszkańców czy też do przeglądania starych albumów, w których tętni duch miejsca, a przeszłość przemawia głosem żywych i umarłych.

Oddajemy też do dyspozycji naszych Parafian łamy pisma „Głos Maryi”, do którego można nadsyłać nieznane powszechnie relacje wspomnieniowe związane z historią Mrzygłodu oraz szkice portretowe mieszkańców zasłużonych dla naszej społeczności. Teksty te będą mogły w przyszłości posłużyć do stworzenia kolejnej książki, w której głos zostanie oddany samym mieszkańcom Mrzygłodu.

Mamy też nadzieję, że dzięki publikacji „W blasku mrzygłodzkiej świątyni” usłyszą o Sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej i historii rozgrywającej się w jego blasku także i ci, którzy do tej pory nie mieli sposobności poznać tego szczególnego miejsca na duchowej mapie Polski. 

Autorzy książki:  Agnieszka Kowalczyk i ks. Jacek Gancarek

PROGRAM DOBY EUCHARYSTYCZNEJ – 25 STYCZEŃ

w 360 rocznicę konsekracji naszej świątyni

6.30 – Msza Święta i wystawienie Najświętszego Sakramentu

8.00 – Koło różańcowe, zel G. Lenartowicz i Mróz, D. Moczulska

9.00 – Adoracja wspólna osób starszych i mieszkających dalej od kościoła

9.30 – Msza dla osób chorych, starszych i mieszkających dalej od kościoła

10.30 – Adoracja Szafarzy Najświętszego Sakramentu  z rodzinami i młode małżeństwa

11.30 – Koło Różańcowej z ul. Koronacyjnej – zel. Krystyna Goc

12.30 – Koło Różańcowe z ul. Nierady – zel. Jadwiga Gajos

13.30 – Adoracja Małych dzieci, Przedszkolaki i klasa I i II – prowadzi świetlica

14.00 – Koła Różańcowe Rodzinne – zel. A. Malczewska i mamy z dziećmi

15.00 – Koronka, Wspólna Miłosierdzia i Koło nr 6, zel. Stanisława Kochel

16.00 – Dzieci, Szkoła podstawowa klasy III, IV, V, VI – prowadzą ministranci

17.00 – Rada Parafialna i Ekonomiczna naszej Parafii

17.30 – Msza – centralne nabożeństwo Eucharystyczne z kazaniem

19.00 – Adoracja młodzieży, kl. VII, VIII, LO i Tech. – prowadzi Oaza i lektorzy

20.00 – Adoracja Akcji Katolickiej

21.00 – Żywy Różaniec z Sikorki – zel L. Kot i E. Kurczyńska

22.00 – Żywy Różaniec z Mrzygłódki – zel. B. Szczudeł

23.00 – Koło Różańcowe nr.1 – zel. Teresa Motylewska

24.00 – Msza za Parafian – Pasterka Eucharystyczna

1.00 – Koło Różańcowe nr. 2 – zel. Lidia Spyra

2.00 – Koło Różańcowe nr. 3 i 4 – prowadza zelatorki

3.00 – Koło Różańcowe nr. 5 i 6 – zel. Maria Ludwik

4.00 – Koło Różańcowe Męskie – zel. Stanisław Rusek

5.00 – Koło Różańcowe nr. 8 i 10, zel. Teresa Bubel

6.00 – Koło Różańcowe nr. 9 – zel. Krystyna Górywoda

6.30 – Msza na zakończenie Doby Eucharystycznej

Spotkanie opłatkowe Rady Parafialnej

2 stycznia br po mszy o godz. 16.00 spotkanie opłatkowe Rady Parafialnej połączone z wieczorem autorskim wydanej książki „W blasku Mrzygłodzkiej świątyni”. Na to spotkanie zapraszamy sponsorów dzięki którym publikacja mogła się ukazać.

Wizyta duszpasterska – kolęda 2021/2022

Od wtorku rozpoczniemy wizytę duszpasterską, zwaną kolędą.. W tym roku podobnie jak w ubiegłym kolęda ma inną formę. Zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa: maseczki, dystans i dezynfekcję chcemy zaprosić Was w wyznaczone dni do Kościoła na wspólną Mszę i modlitwę w intencji Waszych Rodzin, gdzie na koniec udzielimy kolędowego błogosławieństwa. Zapraszamy rodziny, przynosimy butelkę z wodą do poświęcenia, oraz nasze domowe kolędowe krzyże. Otrzymamy obrazek i modlitwę poświęcenia naszych domów.

Na specjalne zaproszenie jest możliwość kolędy tradycyjnej czyli kapłan pójdzie na kolędę do naszego domu. Można zgłosić chęć kolędy wpisując swoje Nazwisko, oraz Adres ul. i nr domu. Gotowe karteczki są przygotowane na bocznym ołtarzu. Wypełnioną kartkę można wrzucić do puszki z nazwą KOLEDA. Można też zgłosić w Zakrystii, w kancelarii,  telefonicznie 608450004 lub mailowo: jacyk@go2.pl. Kolęda wtedy będzie w ten dzień wyznaczony zgodnie z programem. Program kolędy jest w naszyc gazetkach, które proszę zabrać do domu, jest na stronie internetowej parafii i na tablicy ogłoszeń.  Ofiary składane przy okazji kolędy przeznaczamy na remont wież na naszym kościele. PROGRAM KOLĘDY NA TEN TYDZIEŃ

Program kolędy w roku 2021/2022

błogosławieństwo domów i wspólna modlitwa rodzinna

Data Ulica Data Ulica
28.12.2021 godz.17.30 Nierada od  Zawiercia 12.01. 2022 godz.17.30 Chopina i Projektowana
29.12.2021 godz.17.30 Nierada od Koronacyjnej 13.01, 2022 godz.17.30 Plac Sportowy i Włodowska
30.12.2021 godz.17.30 Towarowa  Koronacyjna 14.01. 2022 godz.17.30 Królowej Jadwigi i Długosza
1.01.2022 godz.16.00 NOWY ROK Kopalnia i Papiernia 15.01. 2022 godz.16.30 Spacerowa
3.01.2022 godz.17.30 Gruchla , ks. Skrzeka 17.01. 2022 godz.17.30 Rynek, Kilińskiego i Witosa
4.01.2022 godz.17.30 Sikorka, Galenowa 18.01. 2022 godz.17.30 Krakowska i Krzywa
5.01. 2022 godz.17.30 Palmowa  Kwarcowa, Gospodarcza 19.01. 2022 godz.17.30 Zawiercka, Cmentarna, Rolna
7.01. 2022 godz.17.30 Siewierska nr parzyste od końca do wiaduktu 20.01. 2022 godz.17.30 Paderewskiego
8.01. 2022 godz.16.30 Siewierska nr nieparzyste – od końca do wiaduktu 21-01. 2022 godz.17.30 Poniatowskiego i Młyńska
10.01.2022 godz.17.30 Siewierska nr. parzyste, od wiaduktu do  Królowej Jadwigi 22.01. 2022 godz.16.30 Zacisze  i Nadrzeczna
11.01.2022 godz.17.30 Siewierska nieparzyste cd.,Pogodna, Dolna,  Cegielniana,  Porębska 24.01.2022 godz17.30 TRAUGUTTA 
09.01.2022 16.01.2022 23.01.2022 godz.16.00 29.01.2022   Kolęda uzupełniająca dla wszystkich tych, którzy w wyznaczonym terminie z różnych przyczyn w kolędzie wziąć udziału nie mogli W sobotę 29.01. o godz.16.30

Na kolędę przychodzimy do Kościoła w wyznaczonym terminie. Przynosimy wodę w butelkach do poświęcenia i krzyże kolędowe.

Kolęda tradycyjna  tylko na specjalne zgłoszenie – zaproszenie

ODPUST PARAFIALNY NMP RÓŻAŃCOWEJ

1. Dzisiaj obchodzimy nasz Odpust Parafialny ku czci NMP Różańcowej. Dlatego wołamy tu przed Obliczem naszej Matki Różańcowej: „Panie, przymnóż nam wiary!”. To wołanie powtórzymy dzisiaj podczas Sumy odpustowej o godz. 12.00, którą poprowadzi ks. prałat Stanisław Gancarek  i podczas nabożeństwa różańcowego  do 5 ołtarzy kiedy będziemy modlić się o silną, głęboką wiarę dla wszystkich parafian. Dziękujemy Kołom Różańcowym i AK za zrobienie Ołtarzy wokół kościoła. Dziękujemy wszystkim gościom i parafianom, strażakom, pocztom sztandarowym, paniom  niosących feretrony.  Dzieciom klasy IV I V za sypanie kwiatów.  Dziś na mszy św. o 9.30 Młodzież klasy I i VIII  wraz z rodzicami składają padanie do biskupa o udzielenie bierzmowania, natomiast na mszy św. o 12.00 dzieci z rodzicami klas I i II składają deklaracje przygotowania do Komunii. Dziś po każdej mszy zapraszamy na nowy plac zabaw

2. Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Papież Franciszek wzywa nas do wielkiej modlitwy za rodziny i za dzieło misje kościoła. Zachęceni tym świadectwem weźmy do rąk różaniec i módlmy się. Dzieci ze szkoły podstawowej wraz z rodzicami przychodzą na swoje nabożeństwa we wtorki i piątki. Młodzież w poniedziałki i czwartki.

3. W czwartek 7 X czyli w sam dzień odpustu MB Różańcowej będziemy przeżywać nas odpust wewnętrzy, gdzie wprowadzimy relikwie św. Jacka wielkiego krzewiciela Różańca świętego na ziemi polskiej i odnowimy bractwo Rózańca świętego, które zostało założone przy naszej Parafii  w 1644 przez Dominikanów na prośbę fundatora naszej świątyni Stanisława Warszyckiego. Rano o godz. 9.30 msza z prowadzeniem relikwii dla starszych wiekiem i dla wszystkich wspólnot parafialnych i Szkoły, o 16.00 Msza dla dzieci klas od I – V a dzieci klasy III komunijnej wraz z rodzicami otrzymają różańce komunijne. Natomiast o 17.30 zapraszam Całą Parafię, młodzież i dorosłych, niech nikogo z nas nie braknie na odpustowej mszy, gdzie odnowimy Bractwo Różańca świętego. Zapraszamy jeszcze do wpisywania się do bractwa. W czasie odnowienia bractwa poświęcimy świece i różańce. Do bractwa wpisali się nasi biskupi ks. Arcybiskup Wacław, Arcybiskup Stanisław, kapłani i wielu parafian. To wielki przywilej łask, gdyż możemy korzystać ze wszystkich dóbr duchowych zakonu dominikanów do chwil jego istnienia. Rozpoczniemy nasze świętowanie odpustu już w środę Nowenną do naszej Mrzygłodzkiej Pani.

REKOLEKCJE ADWENTOWE 2021

Rozpoczęcie Synodu w Parafii NMP Różańcowej

„POSŁANI W POKOJU CHRYSTYSA”

III NIEDZIELA ADWENTU 12.12.2021

             Sobota godz. 16.30 – Msza i nauka rekolekcyjna

8.00- Msza św. z nauką stanową dla kobiet

9.30- Msza św. z nauką dla młodzieży

11.30- Msza św. z nauką dla dzieci

– po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn

15.00- Koronka do Miłosierdzia Bożego z adoracją Najświętszego Sakramentu

16.00- Msza św. z nauką dla Żywego Różańca i innych wspólnot

PONIEDZIAŁEK 13.12.2021

8.30- Spowiedź chorych i starszych wiekiem w kościele

9.00- Msza św. z nauką dla starszych wiekiem i chorych (Sakrament namaszczenia)

15.30- Roraty – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci

17.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

18.30- Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży( Klasa VII i VIII Młodzież Szkół średnich, Studenci i młodzież pracującą)

WTOREK 14.12.2021

8.00- 10.30 Spowiedź dorosłych

9.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną– udzielenie Odpustu zupełnego

15.00 – Spowiedź dzieci Szkoła Podstawowa

15.30- Roraty – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci – udzielenie Odpustu zupełnego

16.00- Spowiedź dorosłych

17.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną – udzielenie Odpustu zupełnego

18.00- Spowiedź młodzieży

18.30- Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży – udzielenie Odpustu zupełnego

Rekolekcje prowadzi ks. Jan Kruczyński.

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: