SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

Pielgrzymka Diecezjalna Kół Różańcowych

W duchowej jedności z inicjatywą „Różaniec do granic” doroczna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca Archidiecezji Częstochowskiej odbędzie się w tym roku do Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Podczas pielgrzymki będziemy się modlić  w intencji o powołania kapłańskie, a także za nasze rodzin, parafie i Ojczyznę. Program Pielgrzymki wraz z plakatem został przesłany do naszych parafii i jest zamieszczony na stronie: www.sanktuariummrzyglod.pl. Zapraszamy wszystkich wiernych, a szczególnie Koła Różańcowe wraz Zelatorami i Moderatorami Parafialnymi. Zachęcamy, by z każdej parafii były co najmniej 2 -3 osoby. Do Spotkania.

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: