SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

Program kolędy w roku 2021/2022

błogosławieństwo domów i wspólna modlitwa rodzinna

Data Ulica Data Ulica
28.12.2021 godz.17.30 Nierada od  Zawiercia 12.01. 2022 godz.17.30 Chopina i Projektowana
29.12.2021 godz.17.30 Nierada od Koronacyjnej 13.01, 2022 godz.17.30 Plac Sportowy i Włodowska
30.12.2021 godz.17.30 Towarowa  Koronacyjna 14.01. 2022 godz.17.30 Królowej Jadwigi i Długosza
1.01.2022 godz.16.00 NOWY ROK Kopalnia i Papiernia 15.01. 2022 godz.16.30 Spacerowa
3.01.2022 godz.17.30 Gruchla , ks. Skrzeka 17.01. 2022 godz.17.30 Rynek, Kilińskiego i Witosa
4.01.2022 godz.17.30 Sikorka, Galenowa 18.01. 2022 godz.17.30 Krakowska i Krzywa
5.01. 2022 godz.17.30 Palmowa  Kwarcowa, Gospodarcza 19.01. 2022 godz.17.30 Zawiercka, Cmentarna, Rolna
7.01. 2022 godz.17.30 Siewierska nr parzyste od końca do wiaduktu 20.01. 2022 godz.17.30 Paderewskiego
8.01. 2022 godz.16.30 Siewierska nr nieparzyste – od końca do wiaduktu 21-01. 2022 godz.17.30 Poniatowskiego i Młyńska
10.01.2022 godz.17.30 Siewierska nr. parzyste, od wiaduktu do  Królowej Jadwigi 22.01. 2022 godz.16.30 Zacisze  i Nadrzeczna
11.01.2022 godz.17.30 Siewierska nieparzyste cd.,Pogodna, Dolna,  Cegielniana,  Porębska 24.01.2022 godz17.30 TRAUGUTTA 
09.01.2022 16.01.2022 23.01.2022 godz.16.00 29.01.2022   Kolęda uzupełniająca dla wszystkich tych, którzy w wyznaczonym terminie z różnych przyczyn w kolędzie wziąć udziału nie mogli W sobotę 29.01. o godz.16.30

Na kolędę przychodzimy do Kościoła w wyznaczonym terminie. Przynosimy wodę w butelkach do poświęcenia i krzyże kolędowe.

Kolęda tradycyjna  tylko na specjalne zgłoszenie – zaproszenie

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: