SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

Myszków – Mrzygłód

Pierwsze informacje o Mrzygłodzie pochodzą z XIV w. W 1373 roku miejscowość wymieniono jako nowopowstałą parafię. Przyjmuje się, że Mrzygłód, jako osada miejska, powstał pod koniec panowania Kazimierza Wielkiego. O rozwoju miasta i parafii w XV w. świadczy obecność mrzygłodzkich mieszczan wśród świadków książęcych dokumentów, studentów Akademii Krakowskiej i braci zakonnych. Z tego też okresu pochodzi pierwszy opis parafii i jej modrzewiowego kościoła, zawarty w Liber beneficjorum Dioecesis Cracoviensis Jana Długosza.

Szczyt gospodarczego znaczenia miejscowości przypada na XVI i pierwszą połowę XVII wieku. Mrzygłód był wówczas jednym z centrów hutnictwa w Królestwie Polskim, a okolicznymi kuźnicami zarządzał Walenty Roździeński. Miasto posiadało również szkołę parafialną i nadany przez króla Zygmunta III Wazę przywilej organizowania czterech dużych jarmarków.

Wielkie zmiany przyniosło przejęcie dóbr pileckich, do których należał Mrzygłód, przez wojewodę mazowieckiego i kasztelana krakowskiego Stanisława Warszyckiego. Tuż przed 1644 rokiem ufundował dzisiejszy , murowany kościół, który stanął na sąsiadującym z osadą wzgórzu. W 1647 roku dokonał powtórnej lokacji miasta, przenosząc jego centrum znad brzegu Warty na obszar wokół nowego kościoła. O dawnym położeniu miejscowości świadczyło usytuowanie pierwotnej, drewnianej świątyni pod wezwaniem Wszystkich Świętych, która istniała jeszcze w XVIII wieku.

Toczące się w drugiej połowie XVII i XVIII wieku wojny oraz następujące po nich okresy głodu i epidemii nie sprzyjały rozwojowi. Mrzygłód niszczony i grabiony był przez wojska szwedzkie (1656 r.), rosyjskie (1707 r., 1738 r.). Przez miasto przemaszerowały również wojska pruskie (1796 r.) i napoleońskie.

Zachodzące w XIX wieku przemiany gospodarcze: rozwój przemysłowy sąsiednich miejscowości i oddalenie od Warszawsko – Wiedeńskiej linii kolejowej, spowodowały, że Mrzygłód tracił swój miejski charakter.

Podczas powstania styczniowego miasto było świadkiem potyczki Kozaków z oddziałem Teodora Cieszkowskiego, po której znaczna jego część spłonęła. Dzisiejszym śladem tych wydarzeń jest zbudowany na rynku pomnik oraz mogiła powstańców położona nieopodal Warty.
Wspomniane zmiany oraz przychylna powstaniu postawa mieszkańców Mrzygłodu doprowadziły do odebrania mu przez władze carskie praw miejskich.

Od tego czasu wiejski rytm życia Mrzygłodu przerywany był przez pożary (1900 r., 1903 r.) i wydarzenia wojenne. W okresie pierwszej wojny światowej stał się zapleczem bitwy pod Włodowicami. Miejscowa ludność szczególnie odczuła również okupację hitlerowską. Spowodowane było to umieszczeniem w sąsiedztwie obozu Wehrmachtu, który zlikwidowano dopiero w 1944 roku, po ataku na Niemców przez partyzantów z Armii Krajowej.

Bliskie położenie Mrzygłodu wobec rozwijającego się terytorialnie Myszkowa, w 1983 roku spowodowało decyzje o jego włączeniu do tego miasta.

IT Certification Exam click:
It certification exam  |
ccdp exam  |
ccie exam  |
300-070  |
300-075  |
400-101  |
352-001  |
400-051  |
300-320  |
1Z0-144  |
000-106  |
CCNP 300-206 question  |
Microsoft 70-346 question  |
Microsoft Office 70-346 question  |
Cisco 100-101 question  |
CCNA 100-101 question  |
Cisco 300-135 question  |
600-455  |
MB5-705  |
70-483  |
70-413  |
70-532  |
70-346  |
100-101  |
300-135  |
350-060  |
70-347  |
400-101  |
300-070  |
300-075  |
400-101  |
1Z0-061  |
9A0-385  |
70-411  |
220-901  |
700-037  |
352-001  |
400-051  |
210-260  |
Microsoft 70-270 question  |
MCSA2003 70-270 question  |
IBM c2010-652 question  |
Microsoft 70-417 question  |
MCSA 70-417 question  |
Cisco 810-403 question  |
220-901  |
700-037  |
70-270  |
c2010-652  |
70-417  |
810-403  |
70-494  |
642-732  |
220-802  |
350-018  |
200-105  |
1z0-808  |
c2010-657  |
70-466  |
70-178  |
300-075 questions  |
300-070 questions  |
M70-101 questions  |
M2090-732 questions  |
2V0-621  |
1z0-434  |
000-104  |
1Z0-060  |
70-488  |
74-343  |
350-080  |
210-260  |
000-080  |
642-999  |
500-260  |
1Z0-803  |
400-051  |
352-001  |
1Z0-051  |
350-050  |

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: