SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

Koło żywego różańca

Koła Żywego Różańca.

Każdy może zostać członkiem wspólnotowego „Żywego Różańca”. Wszyscy członkowie Róż modlą się w intencjach, podanych w danym miesiącu oraz w intencjach stałych.

” Podajcie mi moją broń. Tym się zwycięża szatana.”– tak mawiał ojciec Pio, kiedy brał do ręki różaniec w czasie gdy czuł, że traci siły.

 

Żywy różaniec oznacza:

ŻYCIE WEDŁUG EWANGELII, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.

Żywy Różaniec jest ELEKTROWNIĄ DUCHOWĄ, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czyli do praktycznej działalności apostolskiej jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików, zaniedbanych religijnie i moralnie, dbałość o dom Boży, o szaty liturgiczne, krzewienie cnót moralnych, zwłaszcza czynnej miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej, itd.

Żywy Różaniec jest niezdobytą TWIERDZĄ OBRONNĄ, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed indyferentyzmem religijnym, przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem, itp.

Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

Należeć do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga a w Bogu i dla boga ludzi.

 

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 • odmawianie codziennie przynajmniej jednej tajemnicy różańca połączonej z rozważaniem,
 • odmawianie tej tajemnicy, która została powierzona przy „zmianie tajemnic”,
 • zmiana tajemnic każdego pierwszego dnia miesiąca o jedną do przodu (porządek tajemnic: radosne, światła, bolesne, chwalebne tak jak biegło życie Jezusa)
 • częste przystępowanie do sakramentów świętych,
 • rozwijanie wewnętrznego nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny,
 • pozostawanie w kontakcie z osobą odpowiedzialną za Różę (zelatorem), zgłoszenie ewentualnej rezygnacji z przynależności do Róży.

Obowiązki osoby odpowiedzialnej za Różę (zelatora):

 • kontakt z członkami Róży;
 • zbieranie, spisywanie i wysłanie członkom róży intencji na dany miesiąc,
 • czuwanie, aby wiadomo było w jakim porządku i komu w danym miesiącu przypada konkretna tajemnica;
 • zapewnienie, aby wiadomo było, że modlitwa jest odmawiana, reagowanie, gdy z daną osobą długo nie ma kontaktu;
 • czuwanie, by Róża posiadała pełny skład – 20 osób.
 • stała łączność między Różą a pasterzem wspólnoty.

 

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec:

Zostały one dane przez Niepokalaną Matkę bł. Alanowi de Rupe.

 • Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
 • Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
 • Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.
 • Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
 • Ci, którzy zawierzą mi przez różaniec, nie zginą.
 • Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.
 • Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
 • Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
 • Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec.
 • Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.
 • To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie.
 • Ci, którzy będą rozpowszechniać mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
 • Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
 • Ci, którzy wiernie odmawiają mój różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
 • Nabożeństwo mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

 

Jest również możliwość uzyskania odpustu zupełnego, którego – na mocy Indultu Stolicy Apostolskiej z dn. 25 października 1967 r. – udziela się członkom Żywego Różańca:

 • w dniu przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca
 • w Uroczystość Bożego Narodzenia – 25.12.
 • w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 • w Święto Ofiarowania Pańskiego – 2.02
 • w Uroczystość Zwiastowania – 25.03.
 • w Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15.08
 • we wspomnienia Matki Bożej Różańcowej – 7.10
 • w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi – 8.12

Warunkami uzyskania odpustu jest: stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa wg intencji Ojca św. i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

 

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: