SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

DZIECIĘCY CHÓREK PARAFIALNY

 

ak

„Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie go wszystkie Ludy, albowiem łaska Jego jest można nad nami, a wierność Jego trwa na wieki! Alleluja”

W ten sposób dzieci oddawały chwałę Stwórcy za wielką miłość okazaną nam w Jezusie Chrystusie. Tą radością dzieci z naszej parafii, które należą do dziecięcego chórku parafialnego dzielą się podczas niedzielnych Eucharystii.

Duży wkład w pracę chórku w poszczególnych latach wniósł Pan Organista Piotr Jastrząbek.

Wierzymy, że Bóg pozwoli nam nadal śpiewać, by w ten sposób oddawać Mu chwałę.

„Chwalcie Pana, Albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, Bo to wdzięczna rzecz ;pieśń chwały jest miła”
Chórek dziecięcy prowadzi śpiew podczas Mszy z udziałem dzieci w każdą niedzielę o godz. 11:30. Wcześniej mali śpiewacy przygotowują się na próbach.

PRÓBY  – SOBOTA GODZ 10.15

Wymagania dla dzieci, które chciałyby śpiewać w chórku: chęci, przynajmniej minimalny talent muzyczny i umiejętność czytania.

NASZE ŚPIEWACZKI:

Milenka Dziedzic

Natalia Witoń

Wiktoria Werner

Ewa Borówka

Natalia Gruszka

Marysia Kuras

Julia Bulska

Weronika Rutkowska

Madzia Migdał

Oliwia Kubat

 

„Kto śpiewa dwa razy się modli”

 

 

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: