SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

„W BLASKU MRZYGŁODZKIEJ ŚWIĄTYNI”

W związku z obchodzonym w tym roku srebrnym jubileuszem koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej zrodziła się idea stworzenia książki, która ukazywałaby bogactwo życia duchowego naszej wspólnoty parafialnej, objawiała blask i majestat zabytkowej świątyni mrzygłodzkiej i kryjących się w jej wnętrzu prastarych dzieł sztuki sakralnej, a zarazem opowiadała o przeszłości i teraźniejszości Mrzygłodu, o tradycjach religijnych i patriotycznych, od wieków jednoczących naszą społeczność. Takie oto myśli patronowały przygotowywaniu publikacji „W blasku mrzygłodzkiej świątyni”, która powstawała spontanicznie, w ciągu zaledwie kilku miesięcy, i ukazała się w ten szczególny czas poprzedzający Święta Bożego Narodzenia, aby jeszcze bardziej skonsolidować naszą mrzygłodzką wspólnotę, dać nam poczucie własnej tożsamości i uczestnictwa w kształtowaniu historii.

Zagłębianie się w dzieje Mrzygłodu, prastarej, średniowiecznej osady, która z czasem przeobraziła się w duchowe centrum kultu Matki Bożej Różańcowej, zaświadcza o tym, jak pasjonująca może być historia lokalna, gdy zaczniemy zagłębiać się w jej meandry. W losach Mrzygłodu, leżącego na pograniczu Śląska i Małopolski, odbijają się losy całej Rzeczypospolitej znaczone jej wzlotami i upadkami. Na tej drodze dziejowej widzimy więc Mrzygłód wyłaniający się z zamierzchłych, piastowskich czasów, Mrzygłód znany ze swoich kuźnic i bractw cechowych, Mrzygłód wielkich panów – Pileckich, Padniewskich, Zbaraskich i Warszyckich, a nade wszystko Mrzygłód opromieniony blaskiem cudownego obrazu Matki Bożej Różańcowej i sławą swojej wspaniałej barokowej świątyni. Wraz w potopem szwedzkim, a potem rozbiorami Polski miasto chyli się ku upadkowi, niszczone przez wrogie wojska, nękane przez epidemie i klęski głodu. Jednocześnie czas niewoli to czas hartowania jego ducha, kształtowania tożsamości narodowej, kultywowania polskich tradycji, wreszcie czas walki o wolność. Mrzygłodzka ziemia kryje w sobie szczątki bohaterów gotowych do najwyższych ofiar dla ojczyzny – powstańców kościuszkowskich i styczniowych, bojowników o wolność roku 1905, uczestników powstań śląskich, żołnierzy Niepodległej, działaczy Polski podziemnej, pomordowanych i poległych w walce z niemieckim okupantem. W XX wieku ziemia ta niszczona i grabiona w czasie dwóch kolejnych wojen światowych za każdym razem odradzała się dzięki sile swoich mieszkańców – ludzi przedsiębiorczych i pełnych zapału do działania, znanych też ze swej pobożności i oddanych Matce Bożej Różańcowej. W Niej to pokładali ufność w chwilach najtrudniejszych, ogniskując swe myśli i działania wokół mrzygłodzkiej świątyni.

O tajemnicach bolesnych i radosnych wysnutych z różańca dziejów naszej małej ojczyzny mówi książka „W blasku mrzygłodzkiej świątyni”, która przybiera postać bogato ilustrowanego albumu, kryjącego w sobie obok reprodukcji dzieł polskiego malarstwa i fotografii odsłaniających blask mrzygłodzkiej świątyni, także mnóstwo unikalnych fotografii, przechowywanych w kronikach parafialnych, strażackich i szkolnych, a do tego w starych albumach mrzygłodzian, którzy włączyli się w powstanie publikacji, ofiarowując swoje pamiątki rodzinne.

Należy również podkreślić, że zgodnie z przyjętą koncepcją autorską publikacja nie jest wyczerpującą monografią historyczną poświęconą dziejom Mrzygłodu, bo napisanie takiej książki wymaga długotrwałych i wnikliwych prac badawczych, polegających na rzetelnym analizowaniu źródeł archiwalnych i dotarciu do relacji naocznych świadków wydarzeń historycznych, a co za tym idzie wysłuchaniu i udokumentowaniu przekazów wielu mrzygłodzkich rodzin. Publikacja, która obecnie powstała, stanowi natomiast ogólnohistoryczną syntezę o charakterze popularnonaukowym, poświęconą przede wszystkim dziejom mrzygłodzkiego kościoła i wspólnoty parafialnej w powiązaniu z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi, rozgrywającymi się w Mrzygłodzie i jego okolicach od czasów średniowiecznych aż do naszej współczesności.

               Żywimy nadzieję, że album „W blasku mrzygłodzkiej świątyni” będzie skłaniać do refleksji nad historią Mrzygłodu i uzmysławiać, że jego dzieje zasługują na dalsze odkrywanie, bo są fascynujące i godne poznania, obfitujące w wiele jeszcze innych, nieznanych wątków, które z pewnością zasługują na osobne opracowanie. Książka ta nie zamyka, ale otwiera nowe horyzonty poznawcze dla historyków, badaczy-amatorów i ludzi ciekawych własnej przeszłości. Z pewnością może być punktem wyjścia do stworzenia kolejnych publikacji poświęconych historii naszej miejscowości i jej mieszkańców. Jest jeszcze wiele osób, które zasługują na upamiętnienie, ponieważ szczerze i ofiarnie służyły i służą mrzygłodzkiej społeczności, mając zawsze na względzie dobro naszej małej ojczyzny. Pragniemy, aby niniejsza publikacja inspirowała do indywidualnych poszukiwań historycznych, do odkrywania nowych faktów związanych z dziejami ziemi mrzygłodzkiej, poznawania losów oddanych jej ludzi, wreszcie wierzymy, że zachęci do wsłuchiwania się w rodzinne opowieści i wspomnienia najstarszych mieszkańców czy też do przeglądania starych albumów, w których tętni duch miejsca, a przeszłość przemawia głosem żywych i umarłych.

Oddajemy też do dyspozycji naszych Parafian łamy pisma „Głos Maryi”, do którego można nadsyłać nieznane powszechnie relacje wspomnieniowe związane z historią Mrzygłodu oraz szkice portretowe mieszkańców zasłużonych dla naszej społeczności. Teksty te będą mogły w przyszłości posłużyć do stworzenia kolejnej książki, w której głos zostanie oddany samym mieszkańcom Mrzygłodu.

Mamy też nadzieję, że dzięki publikacji „W blasku mrzygłodzkiej świątyni” usłyszą o Sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej i historii rozgrywającej się w jego blasku także i ci, którzy do tej pory nie mieli sposobności poznać tego szczególnego miejsca na duchowej mapie Polski. 

Autorzy książki:  Agnieszka Kowalczyk i ks. Jacek Gancarek

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: