SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

Rozważania

„Październik jest miesiącem maryjnym, miesiącem różańca. Ta prosta i głęboka modlitwa, chętnie odmawiana indywidualnie i w gronie rodziny, była niegdyś bardzo popularna wśród chrześcijańskiego ludu. Byłoby bardzo dobrze, gdyby i dziś została na nowo odkryta i doceniona, zwłaszcza w rodzinach. Modlitwa ta pomaga rozważać życie Chrystusa i tajemnice zbawienia; dzięki nieustannemu przyzywaniu Maryi oddala niebezpieczeństwo rozpadu rodziny; jest niezawodną więzią komunii i pokoju.”

Jan Paweł II, List Apostolski Rosarium Virginis Mariae

Różaniec to doskonała droga do uświęcenia i zbawienia człowieka. Modlitwa ta według objawień Maryjnych, to ratunek dla świata i człowieka, zagrożonego herezjami, złem, bezbożnością, wojną.

Różaniec szkołą wiary

W Roku Wiary trzeba wykorzystać ten wielki dar jakim jest różaniec dla ożywienia wiary, gdyż jest on sprawdzonym i skutecznym narzędziem zgłębiania tajemnic wiary.

11 września 2012 roku odbyła się konferencja Diecezjalnych Moderatorów Żywego Różańca, gdzie został wybrany zarząd Stowarzyszenia Żywego Różańca w Polsce, oraz wydany Statut Żywego Różańca, który przesyłamy na każdą parafię. (Każda zelatorka Koła Różańcowego powinna mieć taki Statut i wg niego kształtować zadania swojej Żywej Róży.( Statut do nabycia w Wydziale Duszpasterskim i w Sanktuarium Różańcowym w Myszkowie – Mrzygłodzie).
Gratisowo też przesyłamy na każdą parafie czasopismo formacyjne Kół Żywego Różańca wydawnictwa Sióstr Loretanek pt. „Różaniec”. Ten nr jest wyjątkowy, bo w całości poświęcony Paulinie Jaricot założycielce Żywego Różana, ukazuje schemat miesięcznych spotkań różańcowych. Wszystkich kapłanów zainteresowanych prenumeratom pisma odsyłamy bezpośrednio do wydawnictwa Sióstr.

W naszej Ojczyźnie mamy wiele form modlitwy różańcowej. Należą do nich „Bractwa Różańcowe” ( np. Dominikańskie), „Rodziny Różańcowe” jakim jest Jasnogórska Rodzina Różańcowa, powstają „Kółka podwórkowe” Madzi Buczek, inicjuję się także różnego rodzaju „Krucjaty różańcowe” wspierające modlitwa jakieś dzieło np. za Ojczyznę, rodzinę. Znana jest również modlitwa różańcowa tzw. „MARGARETAKA”, która jest codzienną modlitwą za konkretnych kapłanów. Inną formą modlitwy jest „Różaniec Wieczysty”, zwany także Nieustającym Różańcem za Zmarłych, został zapoczątkowany przez Dominikanów.

Jednak najbardziej znaną modlitwą w naszych parafiach, w Polsce i na świecie jest modlitwa Kół Żywego Różańca tak zwany „Żywy Różaniec”. Od połowy XIX wieku, aż po dzień dzisiejszy Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. jest najbardziej popularną i największą różańcową wspólnotą modlitewną. „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała założycielka Kół Różańcowych. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Przywilejem i wielkim skarbem Kół Różańcowych jest to, że wszyscy członkowie róży odmawiając swoja jedną wyznaczona tajemnice różańcową otrzymują takie same zasługi jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał 'breve’ aprobujące stowarzyszenie.
Przynależność do Żywego Różańca nie wyklucza innej formy modlitwy różańcowej lecz ja dopełnia i potęguje.

Trzeba pamiętać, że Koła Żywego Różańca to uprzywilejowane narzędzie ewangelizacyjne w szerzeniu i pogłębianiu wiary, jest zapleczem duchowym dla misji, ale także jest darem i narzędziem modlitwy w intencjach Ojca św., które Papież wyznacza na poszczególne miesiące. Jest to Papieska intencja ogólna i Papieska intencja misyjna na każdy miesiąc.

W roku 2012 obchodziliśmy 10 rocznicę ogłoszenia Roku Różańca św. i Listu Apostolskiego Ojca św. Jana Pawła II „O Różańcu Świętym”, gdzie zostały dodane nowe tajemnice Różańca, Tajemnice Światła. Dlatego wszystkie koła żywego Różańca istniejące w naszych Parafiach, szkołach czy w różnych wspólnotach składają się z 20 członków, którzy tworzą jedną Żywą Róże.

Jak powinien wyglądać Żywy Różaniec? Czemu ma służyć? Jakie są jego struktury zadania?
Pomocą w zakładaniu i formowaniu Kół żywego Różańca służy Statut Żywego Różańca, zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski w czerwcu 2012 roku.

Żywy Różaniec jest narzędziem, który potrafi ożywić Rok Wiary. Sama nazwa „żywy”, sugeruje nam, ze modlitwa różańcowa kształtuje nasza wiarę, dzięki której możemy w chodzić w obecność Jezusa i Maryi rozważając każdą tajemnicę Różańca świętego. Dlatego RÓŻANIEC JEST SZCZEGÓLNĄ SZKOŁĄ WIARY W ROKU WIARY Rozpoczynający się Rok wiary w miesiącu różańcowym , należy wspierać różańcem. To z modlitwą różańcową mamy wchodzić w Rok Wiary.

Owocem wiary w naszych parafiach, wspólnotach czy szkołach, będzie modlitwa różańcowa . Zachęcajmy do tej formy modlitwy, gdzie pogłębiamy nasza wiarę w tajemnicach radosnych , bolesnych, światła i chwalebnych naszego życia. Niech widocznym znakiem Roku Wiary będzie odnowienie istniejących już naszych parafiach Żywych Róż, oraz zadbajmy by powstały nowe Koła Żywego Różańca.
Niech ta modlitwa będzie żywa również wśród dzieci i młodzieży, nawet gdyby te koła miały istnieć i kształtować wiarę tylko przez 1 rok.

Odnowie i nowopowstałe Koła Żywego Różańca istniejące w parafiach czy szkołach prosimy o przesłanie do Kurii do Wydziału Duszpasterskiego, gdyż one spinane w księdze Różańcowej, będą najpiękniejszym kwiatem, bo „Żywą różą” w Roku Wiary.

Wszystkie osoby, które chcą należeć do Żywego Różańca proszę o kontakt. Jeśli jest zorganizowana grupa to można pobrać formularz zgłoszeniowy i wypełniony przesłać na nasz adres.

Oprac. Ks. Jacek Gancarek
Moderator diecezjalny Żywego Różańca

 

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: