SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

Wolontariat młodych

To grupa młodzieży, której zadaniem jest niesienie pomocy w naszym środowisku. Raz w miesiącu odbywają się w Parafii spotkania lokalne w celu omówienia działań i budowania wspólnoty.

Młodzież w wieku gimnazjalnym, na etapie szkoły średniej i studiów, należąca do wolontariatu regularnie jeździ na spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi – we współpracy z myszkowskim stowarzyszeniem, przygotowuje paczki mikołajkowe dla dzieci z naszej parafii, organizuje zbiórki na cele charytatywne. Organizuje również różnego typu wydarzenia kulturalne i akcje społeczne itp.

Część naszej młodzieży uczestnicy w diecezjalnym „Wolontariacie Młodych” działającym przy Papieskich Dziełach Misyjnych, Fundacji „Przyjaciel z sercem” i Fundacji Oczami Brata biorąc udział w comiesięcznych formacjach i włączając się w dzieła ww. organizacji.

OSOBY NALEŻĄCE DO WOLONTARIATU MŁODYCH W PARAFII

Katarzyna Szorn, Aleksandra Buła, Oktawia Szczepańska,  Sandra Bernat, Karolina Dzidowska, Weronika Dzidowska, Magda Sołtysik, Karolina Kowalik, Małgosia Szorn, Weronika Motylewska, Zusia Wątroba, Ania Buła, Marlena Duda, Ewelina Bilnik, Dagmara Wasik, Marysia Buła, Dawid Kmieć, Wiktor Domagała, Mikołaj Buła, Niko Kotyrba, Sara Michalska i inne.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Kontakt:

Katarzyna Goc 515 837 437

Katarzyna Szorn 504 327 531

 

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: