SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

Akcja Katolicka

akAkcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy -jak głosi statut – w zorganizowanej formie współpracują z hierarchią kościelną w realizacji apostolskiej misji Kościoła. Jej celem jest m.in. pogłębianie formacji chrześcijańskiej, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, kształcenie działaczy katolickich i wychowywanie ich do aktywności w życiu publicznym.

Akcja Katolicka została utworzona na początku XX wieku, przez papieża Piusa X. Początkowo działała tylko we Włoszech, później także w innych państwach, w Niemczech, Belgii, Francji. W Polsce Akcję Katolicką powołał do życia w 1930 roku kard. August Hlond. Działalność została przerwana wybuchem II wojny światowej. Liczba członków organizacji liczyła wówczas 750 tyś. i obejmowała mężczyzn, kobiety, młodzież męską i młodzież żeńską.

Po wojnie Akcja Katolicka została reaktywowana 2 maja 1996 roku. Natomiast 21 listopada 1998 roku powołano Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Krajowym asystentem kościelnym jest ks. biskup Piotr Jarecki, prezesem pani Halina Szydełko.
Na przełomie września i października 1999 r. Akcja Katolicka została przyjęta do Międzynarodowej Federacji Akcji Katolickiej (RAC).
Akcja katolicka w Polsce liczy obecnie ok. 40 000 członków.

AKCJA KATOLICKA W MRZYGŁODZIE

Pierwsze spotkanie Akcji Katolickiej odbyło się w ramach przygotowania do Koronacji Obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej 17 marca 1996 roku o godz. 14.00. Była to IV niedziela Wielkiego Postu. W tym roku nasz Oddział  Parafialny Akcji Katolickiej obchodzi 20 rocznicę swego powstania

ZADANIE AKCJI KATOLICKIEJ

Podstawowym zadaniem Akcji Katolickiej jest praca formacyjna, która polega na kształtowaniu postawy moralnej swoich członków. Nie jest to jednak jej jedyny cel. W swoim działaniu Akcja Katolicka wychodzi na zewnątrz i obejmuje wszystkich ludzi wierzących. Chcemy dotrzeć również do tych, którzy przychodzą do kościoła tylko z przyzwyczajenia czy tradycji, a zwłaszcza do tych, którzy są zupełnie poza Kościołem.

Akcja Katolicka ma obejmować wszystkie sfery życia społeczności parafialnej. Zadaniem Akcji Katolickiej jest formacja i ukształtowanie nowego człowieka i nowej ludzkiej mentalności. Chodzi o to, aby członek Akcji Katolickiej wiedział, że jest katolikiem w każdej chwili swojego życia, a nie tylko wówczas gdy deklaruje swoją wiarę w kościele, a potem żyje zupełnie według innych zasad. Jesteśmy katolikami zawsze – i to jest zasadniczy cel.

Praca formacyjna dokonuje się zarówno przez wykłady, rekolekcje, pielgrzymki jak i przez wspólną pracę na rzecz parafii.


Jej zadaniem jest apostolstwo poprzedzone wewnętrzną przemianą człowieka, czyli troska o kształtowanie chrześcijańskiego sumienia. Naszą działalnością obejmujemy szeroko pojętą pracę formacyjną, na którą składa się ożywienie liturgii, troska o rodzinę i wychowanie, szacunek dla tradycji i wartości patriotycznych, historii, upominanie się o sprawiedliwe przepisy, jeśli chodzi o życie rodziny. Swoją działalnością obejmujemy sferę kultury, życie społeczne, polityczne, troszczymy się o szerzenie miłosierdzia chrześcijańskiego. Nasza praca nad odnową moralną społeczeństwa polega na przeciwdziałaniu się alkoholizmowi, narkomanii, walce z pornografią oraz propagowaniu chrześcijańskiego modelu rodziny i pozyskanie środków masowego przekazu dla dzieła ewangelizacji.

Nawet jeśli nie głosimy Ewangelii, w dosłownym tego słowa znaczeniu, pokazujemy, że ktoś może coś zrobić dla innych bezinteresownie i to jest wspaniałe świadectwo postawy chrześcijańskiej.

Mamy świadomość, że jesteśmy odpowiedzialni za Kościół w naszym kraju, i że formację katolickiego sumienia i charakteru powinniśmy realizować na poziomie parafii.

KTO MOŻE NALEŻEĆ DO AKCJI KATOLICKIEJ?

Do wspólnoty Akcji Katolickiej może należeć każdy, kto chce służyć Bogu i ludziom.

KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ SPOTKANIA?

Spotkania formacyjne Akcji Katolickiej w naszej parafii odbywają się raz w miesiącu w III środy miesiąca.

Początek spotkania:

Msza św. w intencji członków Akcji o 17.30, potem spotkanie formacyjne na plebanii.

DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ W PARAFII

Troska o rozwój duchowy, siebie, rodziny i parafii

Festyn Parafialny

Pielgrzymka Kół Różańcowych

Parafialne Spotkanie Opłatkowe

Czuwania modlitewne

Różne działania na rzecz parafii

ZARZĄD  NASZEJ  AKCJI  KATOLICKIEJ

 1. Ilona BAŃSKA – Prezes
 2. Beata Kondas – V-Prezes
 3. Zofia Bulska – Skarbnik

CZŁONKOWIE PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ

 1. Bańska Iwona
 2. Bulska Anna
 3. Bulska Zofia
 4. Buła Beata
 5. Buła Grażyna
 6. Cis Joanna
 7. Gabryś Darek
 8. Gabryś Grażyna
 9. Goc Wioletta
 10. Gołda Jadwiga
 11. Jakubowska Małgorzata
 12. Jakubowski Kazimierz
 13. Jurczyk Katarzyna
 14. Kondas Beata
 15. Machura Bonifacy
 16. Malczewska Anna
 17. Malczewski Mirosław
 18. Szymocha Lidia
 19. Wójcik Gabriela
 20. Wójcik Grzegorz

Kandydatka

 1. Marszałek Katarzyna

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: