SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

ak

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci(PDMD) – jedno z czterech  Papieskich Dzieł Misyjnych– ma na celu uwrażliwianie dzieci na potrzeby swoich rówieśników na całym świecie. Pod skrzydłami PDMD mali chrześcijanie na miarę swych możliwości, wciąż spieszą z pomocą potrzebującym rówieśnikom w krajach misyjnych. Wspierają je swoimi codziennymi modlitwami, a także ofiarami materialnymi.

            „Dzieci dzieciom misji”– tak można streścić cel Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (w skrócie PDMD). Dzieło wydawałoby się z nazwy mało poważne. Bo dorośli mogą uczynić dużo, mają swoje lata, swoje wpływy, swoje poważne organizacje. Ale cóż mogą ci, którzy tego nie posiadają? Wydaje się, że niewiele. Wydaje się… Ale jest inaczej. Jezus nie darmo mówił: „pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie.” Ta rzesza przejętych dziełem głoszenia Ewangelii może bardzo dużo, jeśli jest tylko zapał wiary. Jak dużo, pokazują choćby dane centrali Rzymskiej. Tysiące szpitali, tysiące szkół, przedszkoli i żłobków na misjach utrzymywanych z ofiar dzieci, swoich rówieśników z Europy, Ameryki. Miliony dzieci uśmiechniętych, u których ten uśmiech nie gościłby, gdyby ktoś inny o nich nie pomyślał. Dzieci śpiewające, że Jezus ich kocha i daje im zbawienie.

W roku 1843 francuski biskup Karol de Forbin-Janson, poruszony tragicznym losem małych Chińczyków, powołał do istnienia Dzieło Świętego Dziecięctwa. Za patrona nowego Dzieła obrał Dzieciątko Jezus. Początkowo z pomocą duchową i materialną (taki jest właśnie cel Dzieła) pospieszyły francuskie dzieci, wkrótce jednak dołączyły do nich dzieci z innych krajów Europy, a później z innych kontynentów. Z czasem swoją opieką objęły wszystkich swoich rówieśników, którzy jeszcze nie poznali Pana Jezusa.

W roku 1922 papież Pius XI nadał Dziełu Świętego Dziecięctwa tytuł Papieski i polecił rozwijać je we wszystkich Kościołach lokalnych na całym świecie.

Idee tego Dzieła – dziś nazywanego Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci (PDMD) – trafiły w roku 1858 również do Polski. Najpierw do Krakowa, a stąd w inne regiony kraju. Sytuacja w Polsce była wówczas bardzo trudna. Kraj bowiem znajdował się w niewoli. Mimo to tysiące polskich dzieci pospieszyły z pomocą swoim małym braciom i siostrom z dalekich krajów Azji, Afryki, Ameryki i Oceanii.

Inicjatywy PDMD

  • Światowy Dzień Misyjny Dzieci, ustanowiony w 1950 r. przez papieża Piusa XII, a obchodzony w Polsce 6 stycznia lub w najbliższą tej dacie niedzielę;
  • Okres Bożego Narodzenia (kolędowanie misyjne);
  • Okres Adwentu i Wielkiego Postu (wyrzeczenia dla misji);
  • Biały Tydzień z okazji I Komunii św.;
  • Tydzień Misyjny w październiku;
  • Formacja misyjna;
  • Diecezjalne i krajowe kongresy;
  • Misyjne wakacje z Bogiem.

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA W III SOBOTY MIESIĄCA  GODZ  10.00

IT Certification Exam click:
It certification exam  |
ccdp exam  |
ccie exam  |
300-070  |
300-075  |
400-101  |
352-001  |
400-051  |
300-320  |
1Z0-144  |
000-106  |
CCNP 300-206 question  |
Microsoft 70-346 question  |
Microsoft Office 70-346 question  |
Cisco 100-101 question  |
CCNA 100-101 question  |
Cisco 300-135 question  |
600-455  |
MB5-705  |
70-483  |
70-413  |
70-532  |
70-346  |
100-101  |
300-135  |
350-060  |
70-347  |
400-101  |
300-070  |
300-075  |
400-101  |
1Z0-061  |
9A0-385  |
70-411  |
220-901  |
700-037  |
352-001  |
400-051  |
210-260  |
Microsoft 70-270 question  |
MCSA2003 70-270 question  |
IBM c2010-652 question  |
Microsoft 70-417 question  |
MCSA 70-417 question  |
Cisco 810-403 question  |
220-901  |
700-037  |
70-270  |
c2010-652  |
70-417  |
810-403  |
70-494  |
642-732  |
220-802  |
350-018  |
200-105  |
1z0-808  |
c2010-657  |
70-466  |
70-178  |
300-075 questions  |
300-070 questions  |
M70-101 questions  |
M2090-732 questions  |
2V0-621  |
1z0-434  |
000-104  |
1Z0-060  |
70-488  |
74-343  |
350-080  |
210-260  |
000-080  |
642-999  |
500-260  |
1Z0-803  |
400-051  |
352-001  |
1Z0-051  |
350-050  |

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: