SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

Sztuka życia

 1. Projekt „Sztuka życia”

sztukazyciaLIST INTENCYJNY
W związku z nasilającym się w Polsce zjawiskiem uzależnień wśród dzieci i młodzieży, Parafia NMP Różańcowej w Myszkowie Mrzygłodzie we współpracy z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich proponuje projekt pt „ Sztuka życia”. Obszarem naszych zainteresowań stały się: patologia indywidualna oraz działania profilaktyczne skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wychodząc naprzeciw trudnościom wynikającym z niezrozumienia istoty problemu uzależnień wśród młodzieży prezentujemy projekt zawierający szereg działań profilaktycznych, które sprowadzają się do zapobiegania powstawaniu niepożądanych przyzwyczajeń i postaw u dzieci i młodzieży. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z województwa śląskiego w wieku 10-18 lat i składa się z następujących działań:

 1. INTEGRACYJNY WYJAZD WAKACYJNY, INICJUJĄCY REALIZACJE CELÓW PROJEKTUWyjazd jest podstawowym elementem mającym zintegrować i zmotywować uczestników do zaangażowania się w projekt. Jest to wyjściowy krok, który w efektywny sposób poprowadzi do realizacji kolejnych etapów zadania. (12 dni)
 2. WARSZTATY TEATRALNE Głównym celem warsztatów będzie profesjonalne przygotowanie spektaklu o tematyce profilaktycznej przez aktora.
 3. WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE Zajęcia socjoterapeutyczne opierają się na założeniu, że dostarczenie młodym ludziom odpowiednio zorganizowanych doświadczeń społecznych, może wywołać zmianę patologicznych wzorców jego zachowań.
 4. POGADANKA-PRELAKCJA na temat niebezpieczeństw czyhających na dzieci i młodzież przez zażywanie środków psychoaktywnych.
 5. POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA młody człowiek ma zagwarantowaną pomoc pedagoga przy rozwiązywaniu bardziej złożonych, indywidualnych problemów wychowawczych.

Wsparciem w ramach projektu objęta zostaną osoby z predyspozycjami aktorskimi otwarte na działania profilaktyczne, oraz osoby mało aktywne zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku od 10 do 18 lat, która pochodzi z rodzin wielodzietnych, niepełnych, patologicznych, ze środowisk zagrożonych demoralizacją i podatnych na sytuacje patogenne i sprzyjające rozwojowi uzależnień. Z tych też racji zwracamy się z prośbą do pedagogów szkolnych o wytypowanie osób spełniających kryteria projektu i przesłanie zgłoszeń na adresjacyk@go2.pl do 18 czerwca br. Przesłuchania kandydatów odbędą się 20 czerwca br. Od godz. 9.00. Godzinę przesłuchania można potwierdzić 19 czerwca telefonicznie lub sprawdzić na stronie:www.misjeczest.pl

Obowiązkiem komisji rekrutacyjnej będzie wydanie opinii o uczestniku i zakwalifikowanie go (lub nie) do projektu. Przy rekrutacji uczestników będą brane pod uwagę: zainteresowania aktorsko-wokalne oraz/ lub spełnienie minimum jednego z poniższych kryteriów: pochodzenie z rodziny wielodzietnej, patologicznej, niepełnej, o trudnej sytuacji materialnej, dzieci sprawiające trudności wychowawcze.

Osoby które pozytywnie przejdą proces rekrutacji objęte zostaną realizacją projektu pt „Sztuka życia” który trwał będzie od dnia ogłoszenia wyników do 30 listopada 2012roku. Zakwalifikowane osoby nie będą ponosiły żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie, ponieważ w całości jest on finansowany przez Rzymskokatolicką Parafię NMP Różańcowej w Myszkowie, oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Wszystkie osoby, które chcą przystąpić do projektu mogą pobrać formularz zgłoszeniowy i wypełniony przesłać na adres: jacyk@go2.pl do 18.06.2012, lub przynieść na przesłuchania 20.06.2012 od godz.9.00, Parafia NMP Różańcowej, ul. Królowej Jadwigi 9, Myszków-Mrzygłód Telefon kontaktowy: 608450004; lub 343139284, więcej informacji na stronie www.sanktuarium-mrzyglod.pllub www.misjeczest.pl

Kandydat na przesłuchanie może przygotować krótki wiersz, prozę lub piosenkę. Przy rekrutacji uczestników będą brane pod uwagę: zainteresowania aktorsko-wokalne, warunki głosowe, poczucie rytmu, słuch, wyobraźnia, interpretacja tekstu, itp. oraz/ lub spełnienie minimum jednego z powyższych kryteriów: pochodzenie z rodziny wielodzietnej, patologicznej, niepełnej, o trudnej sytuacji materialnej, dzieci sprawiające trudności wychowawcze.

Informacje o naborze do projektu „Sztuka życia” zamieszczone zostały również w pliku nabór do projektu

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Żyj w trzeźwości człeku”

 1. Baryła Grażyna
 2. Białczak Karolina
 3. Binek Marcel
 4. Binek Nikodem
 5. Borecka Emilia
 6. Buła Anna
 7. Buła Jakub
 8. Buła Mikołaj
 9. Buła Tomasz
 10. Chwist Anna
 11. Czerwik Aleksandra
 12. Goc Oliwia
 13. Gola Dominik
 14. Kluska Paulina
 15. Kmiecik Michał
 16. Kowalska Dominika
 17. Kowalska Natalia
 18. Kuc Tobiasz
 19. Kwiatkowska Julia
 20. Łapaj Natalia
 21. Owczarek Karolina
 22. Pasek Paulina
 23. Piątek Natalia
 24. Pietrusiński Patryk
 25. Pietrusiński Radek
 26. Pompa Adam
 27. Skrzypczak Monika
 28. Sumorowska Olga
 29. Świderski Dariusz
 30. Tol Patrycja
 31. Urbańczyk Julia
 32. Wasik Dagmara

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Szczęście za rogatką”

 1. Adamkiewicz Piotr
 2. Becher Michał
 3. Borówka Weronika
 4. Burmińska Natalia
 5. Drabczyk Katarzyna
 6. Drabczyk Patrycja
 7. Furgalska Agata
 8. Gała Sonia
 9. Gancarek Dominika
 10. Głąb Justyna
 11. Grzyb Paulina
 12. Hyla Alicja
 13. Jagieła Agata
 14. Kierat Julia
 15. Kmieć Dawid
 16. Łyko Monika
 17. Malaszka Justyna
 18. Moczulski Adam
 19. Mostowska Aleksandra
 20. Mostowska Natalia
 21. Mszyca Michał
 22. Muszyńska Aleksandra
 23. Namysł Wiktoria
 24. Piekielska Karolina
 25. Polak Paulina
 26. Pompa Sandra
 27. Poznański Krystian
 28. Rakowska Natalia
 29. Sieczka Klaudia
 30. Sikora Zuzanna
 31. Stelmach Klaudia
 32. Szulc Michał
 33. Urbańczyk Bartłomiej

PODSUMOWANIE PROJEKTU

W ramach realizacji projektu “Sztuka Życia”, zostały przygotowane przez uczestników projektu dwie sztuki o tematyce profilaktycznej:

 1. Grupa młodsza : „Żyj w trzeźwości człeku”, dla Szkół Podstawowych
 2. Grupa starsza : „Szczęście za rogatką”, dla Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Ideą projektu było oddziaływanie zrekrutowanych dzieci, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu na swoich rówieśników.

Zaprosiliśmy również do współpracy Miejską Komendę Policji, gdyż zamyślałem naszym było, aby po każdym darmowym spektaklu profilaktycznym odbyła się krótka pogadanka profilaktyczna specjalistów Komendy Policji.

Podsumowanie projektu na częstochowskiej scenie w Młodzieżowym Domu Kultury miało miejsce 16 listopada br. gdzie w przedstawieniu pt „Szczęście za rogatką” uczestniczyło ok. 800 dzieci i młodzieży z częstochowskich szkół. Sztuka odbyła się w dwóch grupach wiekowych: o godz. 10.00 uczestniczyły delegacje 10 osobowe ze Szkół Podstawowych wraz ze swoimi opiekunami , natomiast o godz. 12. 00 sztuka odbyła się dla Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Podobne inicjatywy odbędą się jeszcze w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie 23 i 28 listopada, oraz w MOK w Kłobucku 29 Listopada 2012 dwa razy w godz. 10.00 i o godz. 12.00.. Sztuki te są przygotowane profesjonalnie cieszą się wielkim uznaniem wśród odbiorców, o czym świadczy wielka cisza i zaangażowanie widzów w czasie trwania spektaklu.

Dziękujemy naszym szkoleniowcom, którzy przygotowali dzieci i młodzież do występów. Panu Bogdanowi Wąchale – dyrektorowi Teatru „Małgo”, za fachowe Warsztaty i za napisanie na potrzeby naszego projektu obu sztuk. Zajęcia z Socjoterapii, by pomóc dzieciom w otwarciu na siebie i swoje problemy prowadziła Marta Nowakowska. Dziękujemy asystentom reżysera, Panu Mateuszowi Gawron i Mateuszowi Dzieja, wychowawcom Angeli i Paulinie, oraz Pracownikom Domu Kultury za Realizacje, światła i dźwięk.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Urzędu Miasta Częstochowy, Myszkowa i Kłobucka, który włączył się w nasze działania udostępniając nam darmowo sale widowiskową w Młodzieżowym Domu Kultury. Wydziałowi Edukacji za współpracę i rekrutacje szkół na poszczególne spektakle. Dyrektorowi MDK w Częstochowie, w Myszkowie i Kłobucku za życzliwości dobra współpracę.

Z poważaniem:
Ks. Jacek Gancarek
Koordynator Projektu „Sztuka życia”

sztuka_zycia1

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: