SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

Być ministrantem

ak„Liturgia nie jest czynnością prywatną,
nie jest dziełem jednej osoby,
ale jest dziełem wielu uczestników.
Wśród różnych funkcji spełnianych w ramach liturgii,
ważne miejsce zajmuje posługa ministrantów i lektorów”.

 

Móc służyć przy ołtarzu jest najwyższym wyróżnieniem i zaszczytem. Być ministrantem, znaczy być sługą. Określenie ministrant pochodzi z języka łacińskiego: „Ministrare” znaczy „służyć”. Ministrant jest więc osobą, która ma służyć(pomagać) kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw. Przez swoja posługę tak blisko ołtarza służymy nie tylko kapłanowi, ale samu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas każdej Ofiary, jaką jest Msza Święta. Dlatego tak ważne jest, aby młodzi chłopcy za każdym razem gdy służą przy ołtarzu uświadamiali sobie tę prawdę. Ministrant nie jest żadnym wielkim panem. Jest zwykłym, młodym chłopcem. Za to jego pan jest większy, niż wszyscy wielcy tego świata.  Jest nim Chrystus, Król nieba i ziemi. Na Jego sztandarze widnieje napis: Król królów i Pan panów. Dla takiego oto Pana, w takim królestwie i przy takim dziele może ministrant pełnić tak świętą służbę. I dlatego to właśnie, choć sam mały wobec Boga i Kościoła jest wielki i na wysokim stanowisku. Nawet aniołowie niebiescy zdumiewają się i chylą przed Nimi czoło, gdy ministranci udają się na świętą służbę ołtarza.

 

Św. Janowi, apostołowi i ewangeliście, uchylił Pan Bóg rąbek nieba. Opisał nam to swoje widzenie w czwartym i następnych rozdziałach swojej Apokalipsy. I cóż tam ujrzał? Oto na bezkresnych błoniach nieba stoi potężna stolica. Siedzi na niej wszechmogący Bóg w Swoim majestacie. Nad Nim cudowna tęcza. Przed Jego obliczem goreje siedem pochodni. Po Jego prawej i lewej stronie jakieś cztery potężne a dziwne istoty, o sześciu skrzydłach i całe pełne oczu. Wokoło stolicy Boga na dwudziestu czterech tronach siedzi starszyzna w białych szatach, ze złotymi koronami na skroniach. Na środku przed stolicą stoi „Baranek, jakoby zabity”, Baranek Boży, Zbawiciel świata, jaśniejący Swymi pięcioma chwalebnymi ranami. Wokół stolicy i Baranka nieprzeliczone zastępy aniołów i świętych. Sprawują oni przed obliczem Boga liturgię tak wspaniałą i potężną, tak wzniosłą i zachwycająca, że nasz święty z osłupienia traci wprost wzrok i słuch. W pewnej chwili anioł przynosi osobliwą księgę. Nikt nie jest w stanie jej otworzyć ani też czytać jej z wyjątkiem jednego tylko Baranka. Płoną pochodnie a jakiś potężny anioł porusza kadzielnicą, z której dobywają się kłęby wonnego dymu.   Rozbrzmiewają harfy i puzony. Wszyscy bez przerwy padają na kolana i biją pokłony; bez końca słychać śpiew: Amen, Alleluja. Oto liturgia (służba Boża) nieba, która nie ma początku i końca mieć nie będzie.

 

Otóż co czynią aniołowie w niebie – to  na ziemi, w katolickich kościołach czynią ministranci. W niebie bowiem i na ziemi odprawia się ta sama liturgia, ta sama służba Boża. Każdy kościół katolicki jest domem Boga. Stoi w nim niewidzialna stolica Ojca niebieskiego. Podczas każdego przemienienia w sposób tajemniczy zstępuje na nasze ołtarze uwielbiony Baranek Boży niby zabity, jako żywy dar ofiarny. A gdzie Chrystus – tam otwiera się niebo. Tam my stajemy wśród aniołów, świętych i całego triumfującego Kościoła.   Niewidzialni dla oka otaczają razem z nami ołtarz a my jednoczymy się z ich chórem i wspólnie śpiewamy Amen, Alleluja. Każdy Ministrant jest tu na ziemi  ich  widocznym zastępcą. Za nich ministranci noszą świece, kadzielnicę, ampułki, mszał. Dzwonkiem i Gongiem dajesz ludziom znak, „co się niebawem ma stać”. Tak więc służba ministranta  jest naprawdę służbą aniołów. A  jak św. Jan zdumiewa się, widząc w niebie aniołów usługujących przed tronem Boga, tak o wiele więcej zdumiewają się  aniołowie, gdy widzą ministrantów pełniących tak świętą służbę przy ołtarzu.  

 

W naszej parafii istnieje grupa ministrantów i lektorów. Należą do niej chłopcy ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum a nawet Szkoły Średniej i Studenci. Każdego tygodnia w czwartki chłopcy Ci gromadzą się na wspólnych formacyjnych zbiórkach, aby rozwijać w sobie i pogłębiać Ducha ministranckiego i lektorskiego.

 

DLACZEGO CHCIAŁEM ZOSTAĆ MINISTRANTEM…?

Oto kilka odpowiedzi:

  1. KOTYRBA NICO: Chciałem zostać ministrantem, aby służyć Panu Bogu przy Ołtarzu. Poprzez bycie ministrantem chcę pomagać księdzu i innym ludziom.
  2. MISZTA IGOR: Jestem człowiekiem żywiołowym i energicznym. Mam nadzieje, że bycie ministrantem pomoże mi w życiu być dobrym i uczciwym człowiekiem.
  3. JASTRZĄBEK DAMIAN: Od najmłodszych lat chciałem zostać ministrantem. Rodzice uczyli mnie w domu wiary i miłości do Pana Boga. Służąc przy Ołtarzu, chciałbym na tej drodze przybliżyć się do Pana Boga i stać się Jego prawdziwym przyjacielem.
  4. KRZYSZTOF FAŁKOWSKI: Kocham Pana Boga, chcę mu wiernie służyć. Bycie ministrantem to dla mnie wielka odpowiedzialność.
  5. BUŁA JAKUB: Zostałem ministrantem, aby więcej się modlić za siebie i swoją rodzinę.
  6. BUŁA TOMASZ: Poprzez służbę ministrancką pragnę bliżej poznać Pana Boga.
  7. MALCZEWSKI ADRIAN: Mój tata kiedyś był ministrantem. Chciałbym kiedyś być taki jak on. Jako ministrant chcę wiernie i z radością służyć panu Bogu.
  8. NORBERT GĘBKA: Bardzo lubię spotykać się z kolegami na zbiórkach. najpierw się bawimy i biegamy, a potem przy Ołtarzu uczymy się jak prawidłowo służyć.

 

LISTA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

Szkoła Podstawowa:

Piotr Bulski, Knera Dominik, Woś Łukasz, Białczak Tomasz, Kurczyński Oskar, Rak Miłosz, Żarski Igor, Moczulski Krzysztof, Wrona Wiktor, Najman Piotr, Bernat Oskar, Nocuń Mateusz, Rutkowski Filip, Giemza Olek, Nawrotek Eryk, Mach Norbert, Dzirba Michał, Moczulski Adam, Dzięcioł Dawid, Czyż Michał.

 

Gimnazjum:

Buła Tomasz, Gębka Norbert, Fałkowski Krzysztof, Kotyrba Nico, Malczewski Adrian, Pietrusiński Patryk, Pietrusiński Radek, Borówka Jakub, Buła Mikołaj, Rusek Krystian, Czerwiński Patryk, Bulski Kamil.

 

Szkoła Średnia:

Jastrząbek Damian, Kowalewski Bartosz, Ziernicki Jakub, Wosik Mateusz, Marcoń Konrad, Tol Damian, Adamczyk Mateusz.

 

Najstarsi i Studenci:

Jastrząbek Kamil, Szymocha Mateusz, Buła Wiktor, Kulka Maciej, Dzidowski Dawid, Szota Kamil.

Wszystkim  ministrantom i lektorom z całego serca gratulujemy mądrej decyzji i życzymy, aby służba przy Ołtarzu, czytanie Słowa Bożego była dla Was wielką radością.

Króluj nam Chryste!

 

ZBIÓRKI

Zapraszamy na cotygodniowe zbiórki kandydatów, ministrantów i lektorów:

CZWARTEK:

GODZ. 16.45 – KANDYDACI

GODZ. 17.30 – WSPÓLNA MSZA ŚW.

GODZ. 18.00 – MINISTRANCI  I  LEKTORZY

 

Opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza

Wikariusz – ks. Paweł Bil

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: