SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

650 lecie Parafii Mrzygłód

     W tym roku Drodzy Parafianie przeżywamy 650 lecie naszej Parafii. Dziękujemy Bogu za to miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią, a Bóg z człowiekiem. Dziękujemy, że tyle pokoleń naszych przodków mogło w naszej Parafii doświadczyć wielkiej miłości Boga i korzystać z Sakramentów zbawienia. Zachęcam wszystkich do odnowienia swojej przyjaźni z Bogiem. Dobrą okazją jest nasz parafialny odpust 15 sierpnia i kolejna rocznica koronacji obrazu Matki Mrzygłodzkiej. Niech nikogo z nas nie braknie na imieninach Mamy. W tym roku jubileuszowym, będziemy mieć także MISJE ŚWIĘTE, które będziemy przeżywać od 1 do 8 października. Już sobie zarezerwujmy ten czas na sprawy pielęgnacji swojej duszy, na sprawy nieba. Skorzystajmy z łask jubileuszu i przynieśmy naszej Matce piękne kwiaty naszych nawróceń, codziennej modlitwy, niedzielnej Eucharystii, miłości w naszych rodzinach, odnowionej wiary, która może przygasła przez pandemię. Prośmy o odnowienie świątyni naszego serca i  o szczęśliwe prace przy odnowieniu naszego kościoła..                                                                                                                                                                  

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: