SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

MISJE ŚWIĘTE Z OKAZJI 650 LECIA PARAFII MRZYGŁÓD

W tym roku obchodzimy 650 lecie istnienia Parafii Mrzygłód. Pierwszy Kościół drewniany był na Pasterniku pw. Wszystkich Świętych. Na miejsce spalonego kościoła właściciel tych ziem – Stanisław Warszycki buduję nowy kościół murowany, który został konsekrowany 1662 roku przez bp krakowskiego Mikołaja Oborskiego. Nowo wybudowany kościół jest pw. Wniebowzięcia NMP dlatego odpust 15 sierpnia. Natomiast parafia pw. NMP Różańcowej, dlatego drugi nasz odpust różańcowy obchodzony jest 7 października  od 1644, kiedy to Stanisław Warszycki sprowadził obraz Matki Bożej Różańcowej i po usilnych prośbach u Dominikanów założył bractwo Różańca Świętego, pierwsze w Polsce poza zakonem czy Kościołem Dominikanów. Od tego czasu co roku Parafianie przygotowywali 5 ołtarzy wokół kościoła, gdzie wszyscy szli w Procesji Różańcowej z Najświętszym Sakramentem rozważając tajemnice różańcowe. Obecni na odpuście też mogli się wpisać do bractwa Różańca Świętego. Przybywali więc z całej okolicy wierni, aby doświadczyć potęgi modlitwy różańcowej.

W tym roku odpust nasz parafialny poprzedzą MISJE ŚWIĘTE, dlatego już sobie zarezerwujmy czas na te święte ćwiczenia duchowe. Zachęcam też wszystkich Parafian do uczestnictwa w MISJACH ŚWIĘTYCH I ODPUŚCIE oraz wpisywania się do bractwa Różańca Świętego.   

Misje Święte poprowadzą ks. prałat dr Stanisław Gębka i ks. dr Jacek Marciniec, dlatego otoczmy ich szczególną modlitwą. Misje te są też dobrym przygotowaniem naszej parafii do Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej w obrazie Częstochowskiej Madonny, które będziemy przeżywać w przyszłym roku w czasie odpustu różańcowego.

Powierzam cała naszą Parafię pod opiekę Maryi naszej Patronki proszą o owocny czas MISJI ŚWIĘTYCH. Królowo Różańca świętego – módl się za nami

z darem moslitwy

Proboszcz – ks. Jacek Gancarek

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: