SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

Święto Niepodległości w Mrzygłodzie

11 listopada przyda 105 rocznica odzyskania Niepodległości. To nasze wielkie święto Narodowe.

Msze św. w naszej Parafii o 8.00,

9.30 Za Ojczyznę

i 16.30

Po mszy o 9.30 akademia Patriotyczna o Niepodległej przygotowana przez uczniów i nauczycieli naszej Mrzygłodzkiej Szkoły oraz wykonanie kilku patriotycznych pieśni przygotowanych przez nasz chór szkolny, pod dyrekcją p. Doroty Bulskiej.

Po Uroczystościach zapalenie zniczy Pamięci pod pomnikiem na Rynku.

Natomiast 13.11. po mszy św. o 17.30 Wieczornica o Niepodległej wykonaniu Świetlicy Kuźnia Talentów i Możliwości i Fundacji Przyjaciel z sercem w sali teatralnej Domu Pielgrzyma. Po wieczornicy biesiada Patriotyczna.

Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i wszystkich patriotów z naszej Mrzygłodzkiej społeczności.

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: