SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA – 30.05.2024

1. Za każdym razem, gdy Kościół sprawuje Ofiarę Eucharystyczną, wspomina wielkie dzieło zbawienia, którego Jezus dokonał przez śmierć i zmartwychwstanie. Pragniemy uwielbić Boga obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie za Jego miłość, która trwa od wieków i której doświadczamy w sakramentalnych znakach. Chcemy na nowo rozbudzać w swoich sercach pragnienie trwania w łasce uświęcającej, by nasze świadectwo, które dajemy światu, było czytelnym znakiem, że Bóg mieszka wśród swojego ludu, swojego Kościoła.

2. Katolicka wiara wyraża się w szczególny sposób w czci dla Eucharystii, która jest jej źródłem i szczytem. Oprócz Mszy Świętej wyraża się ona także poprzez procesje. Do następnego czwartku będziemy uczestniczyć w tzw. oktawie Bożego Ciała. Celebrowana w tych dniach Msza o Eucharystii, czerwcowe nabożeństwa połączone z procesją eucharystyczną wokół kościoła są wyrazem tej wiary Wszystkich zapraszam do licznego udziału. Do soboty włącznie klasa IV rocznicowa przychodzi w ramach swojego Białego Tygodnia na Msze i procesja. W niedzielę o 16. Klasa III. A potem klasa III i IV na zmianę aż do Oktawy Bożego Ciała.

Spotkania w najbliższą niedzielę mają o 9,30 klasa VII i VIII, jako przygotowanie do bierzmowania, a o 11.30 klasa I i II wraz z rodzicami dotyczy przygotowania do Komunii.

3. Dziś Procesja Bożego Ciała. Dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszej procesji, zwłaszcza tym, którzy wzięli udział w przygotowaniu czterech stacyjnych ołtarzy, Akcji Katolickiej za I ołtarz, za II Ołtarz, za III ołtarz i IV ołtarz ofiarnym parafianom, którzy czynią to co roku.  Szczególnie dziękuję tym, którzy pomogli w organizowaniu procesji:  Strażakom, naszej Orkiestrze, ministrantom, asyście, niosącym chorągwie, feretrony i inne oznaki naszej wiar. Chłopcom i dziewczynką z klasy III i IV sypiącym kwiaty oraz ich rodzicom. Dziękuję CIS za posprzątanie i przygotowanie placu kościelnego i kalwarii do dzisiejszego święta, również pani Józi i Agnieszce. Wiara jest do pewnego stopnia sprawą osobistą, gdyż to my podejmujemy decyzję, czy opowiadamy się za Bogiem. Mamy jednak obowiązek wyznawania jej publicznie i mężnego bronienia. Chrystus Pan wzywa do przyznania się do Niego wobec ludzi. Pamiętajmy, że świat potrzebuje dziś bardziej świadków niż nauczycieli, a my jako chrześcijanie mamy być światłem w pielgrzymce wiary.

4. Wyjazd na pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę w sobotę o godz. 7.30. Zapisy w zakrystii. A  jutro w piątek o 21.00 prowadzę jako Moderator Krajowy  Żywego Różańca Apel Jasnogórski.

5. Nabożeństwa majowe po Mszy św. wieczorowej. Dziękuję naszym trębaczom z orkiestry, którzy cały maj wygrywają pieśni Maryjne z wieży kościelnej. Od 1 czerwca czyli od soboty będziemy zawierzać się Sercu Jezusowemu w litanii po Mszy wieczorowej.

6. Do wieczności w tym tygodniu odeszła mama ks. Marka. Polećmy ją miłosierdziu Bożemu

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: