SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

OGŁOSZENIA – UROCZYSTOŚĆ  WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 01.11.2023

1. Wpatrujemy się dziś oczyma wiary na niebieskie Jeruzalem, gdzie Pan Bóg przebywa ze swoimi świętymi. Radujmy się ze zwycięstwa niezliczonych zastępów zbawionych i prosimy o orędownictwo za nami, pozostającymi na drodze ku świętości. Oddając cześć wszystkim mającym udział w chwale Chrystusa, odnówmy w sobie pragnienie żarliwej więzi ze Zbawicielem. Dziś Msze w porządku niedzielnym. 8.00, 9.30 16.00 Msza św. za Parafian połączona z procesją zostanie odprawiona dziś na cmentarzu o godz. 11.30. Dziękuję orkiestrze naszej za upiększenie naszej dzisiejszej uroczystości. Dziękuję Służbie liturgicznej Ołtarza, Panu grabarzowi i CIS za porządki na Cmentarzu i na parkingu

2. Jutro 2 listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.00 w wypominkami 1x i o godz. 17.00 z wypominkami oktawalnymi za zmarłych. W następne dni msze święte aktawalne z wypominkami o godz. 17.00. Tylko w sobotę o 16.30.

3. Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza lub kościoła z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

4. Tradycyjnie na Cmentarzu jest kwesta na Seminarium Duchowne, które utrzymuję się z naszej ofiarności. Ks. Rektor wraz i kleryk który kwestuję dziękują za złożone ofiary.

5. Jako chrześcijanie pamiętajmy też o kulturze i właściwym zachowaniu na Cmentarzu, Kiedy w tych dniach panuje wzmożony ruch na drogach, na cmentarzach, pamiętajmy o bezpieczeństwie.

6. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, w czasie Mszy Świętej o godz. 6.30. Spowiedź w naszym kościele rano o 6.30 i po południu spowiedź dla dzieci o godz. 16.00 klasy IV i V VI i VII potem krótka msza i komunia. Msza oktawalna o 17.00, którą rozpoczniemy nasze czuwanie pokutne, które prowadzi koło nr 11 i koło męskie. O 20 czuwanie i spowiedź dla młodzieży klasy VIII i VII.  Czuwanie prowadzi oaza i lektorzy.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I OKTAWA MODLITWY ZA ZMARŁYCH

MSZA W KOŚCIELE W MRZYGŁODZIE 1 LISTOPADA – O 8.00, 9.30 I 16.00

MSZA NA CMENTARZU PARAFIALNYM O GODZ.11.30. POTEM WYPOMINKI JEDNORAZOWE ZA ZMARŁYCH NA CMENTARZU.

Aby uzyskać odpust dla siebie bądź osoby zmarłej (nie można uzyskać go dla innej osoby żyjącej), należy spełnić następujące warunki:

1) nie być przywiązanym do jakiekolwiek grzechu, nawet grzechu lekkiego (w razie braku tej całkowitej dyspozycji da się uzyskać odpust cząstkowy, ale nie zupełny);

2) znajdować się w stanie łaski uświęcającej (lub przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, która ten stan przywróci);

3) przyjąć komunię świętą;

4) odmówić dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego;

5) wykonać jedną z czynności związanych z odpustem np. Nawiedzenie w tych dniach Kościoła lub Cmentarza (czynności te zostały wymienione szczegółowo w dokumencie kościelnym Enchiridion Indulgentiarum, którego czwarte wydanie ukazało się w 1999 r.; ponadto w naszym kraju obowiązuje również Dekret o związaniu odpustów z Koronką do Miłosierdzia Bożego z 12 stycznia 2002 r.).

INTENCJE 29.10 – 05.11.2023

 Niedziela  – 29.10. 2023
8.00+ Włodzimierz Węgrzyn
9.30+ Janina Ewa Michał Bolesław Hrut
11.30 14:3018 r. ur. Wiktoria Merta Ślub: Magdalena Baba – Goc – Bartosz Pilis
16.00+ Jerzy Ćwiękowski
  PONIEDZIAŁEK – 30.10
6.30 17.30+ Aniela Kwaśniak – od córki Magdaleny z mężem
 17.30 + Stanisława Skabek
WTOREK – 31.10
6.30 + Jerzy Cholewka – od Marii Kalińskiej
 17.30 + Mariusz Malaszka – od Dyrekcji i nauczycieli , pracowników i uczniów SP nr 7
ŚRODA – 01.11 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
8.00
9.30
11.30
+ Piotr Wosik
+ Urszula Buła
Za parafian – Msza Święta na cmentarzu parafialnym
 16.00Msza z wypominkami oktawalnymi  
CZWARTEK – 02.11 – DZIEŃ ZADUSZNY
9.00+ Marianna Pawlik
17.00Msza z wypominkami oktawalnymi  
PIĄTEK – 03.11 – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
6.30+ Mariusz Malaszka – od Elżbiety i Leszka Dzidowskich
17.00Msza z wypominkami oktawalnymi  
SOBOTA – 04.11
6.30 + Mariusz Malaszka – od brata Bogdana z rodz.
 16.30 Msza z wypominkami oktawalnymi
 Niedziela – 05.11
8.00+ Krystyna Goc
9.30+ Walerian Woś w 3 r.śm.
11.30+ Anna Ziernicka – od córki Barbary z mężem
16.00  Msza z wypominkami oktawalnymi

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 31.10.2023

Zapraszamy wszystkie dzieci na Bal Wszystkich Świętych we wtorek 31. X. 2023 roku.

Rozpoczynamy o godz. 15.30 w Kościele.

OGŁOSZENIA – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.10.2023

1.. Każda Eucharystia, w której uczestniczymy, jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa i przedsmakiem wiecznej chwały. Sprawując święte obrzędy, dotykamy rzeczywistości nieba. Wczoraj 37 osób w naszej Parafii przyjęło z rąk ks. Bp Antoniego Długosza sakrament Bierzmowania. Dziś o 9.30 młodzież odbiera zaświadczenia i inne dokumenty o tym Sakramencie. Dziś spotkania o 9.30 ma młodzież po bierzmowaniu o 11.30 spotkanie dla rodziców i dzieci klasy III.  Za tydzień spotkanie ma o 9.30 klasa VIII i VII jako przygotowanie do bierzmowania, a o 11.30 spotkanie rodziców i dzieci klasy IV Rocznicowej.

2. W poniedziałek i we wtorek, ostatnie nabożeństwa różańcowe. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie byli na różańcu.  Dziękujemy tym, którzy przez cały miesiąc gromadzili się na wspólnej modlitwie. Zachęcam też do odmawiania różańca w naszych domach. Wszystkie dzieci z klasy I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII zapraszamy za ostatni różaniec w poniedziałek. Natomiast we wtorek przed Uroczystością Wszystkich Świętych robimy Bal Wszystkich Świętych. Dzieci przebierają się za wybraną świętą lub świętego. Początek Balu w Kościele o godz. 16.30 rozpoczniemy wspólną Modlitwą potem przechodzimy na Świetlicę gdzie będzie przyjęcie i wspólne zabawy oraz poczęstunek Wszystkich Świętych. Zgłoszenia i zapisy na bal u pań na świetlicy.

3. W środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. To radosny dzień, w którym Kościół upamiętnia wszystkich znanych i nieznanych Świętych i Błogosławionych. Oni osiągnęli już wieczną chwałę, a dziś są naszymi orędownikami przed Bogiem. W naszej świątyni Msze Święte będą  sprawowane o godz. 8.00, 9.30 i 16.00 pierwsza msza św. oktawiana za naszych zmarłych Na naszym cmentarzu parafialnym o godz. 11.30 Msza św za wszystkich zmarłych a po niej procesja żałobna, z wypominkami jednorazowymi. Tradycyjnie prosimy orkiestrę na 11.20 i spod Kościoła wyruszymy na Cmentarz. Zadbajmy o groby naszych bliskich, niech będzie to wyraz naszej pamięci i szacunku wobec tych, którzy nas wyprzedzili w drodze do wieczności. Tradycyjnie na Cmentarzu będzie kwesta na Seminarium Duchowne, które utrzymuję się z naszej ofiarności. Ks. Rektor wraz z klerykami dziękują za złożone ofiary.

4. Wypominki roczne półroczne czy okatawalne i jednorazowe możemy zamawiać w kancelarii w poniedziałek i we wtorek od 9-12 i od 15 – 17, a potem po każdej mszy w Zakrystii. Osoby, które chcą opłącić groby prosimy w godz od 15-17.00 lub po mszy wieczorowej. Opłaty cmentarne grobów są najczęściej na 20 lat, z deklaracji złożonych przez dysponentów grobów wynika, że wiele grobów jest nie opłaconych czyli nie przedłużonych. Jeśli nie ma opłaty przedłużenia, to miejsca te wracają z powrotem do dyspozycji Parafii, a Parafia może te miejsca udostępniać nowym osobom, które chcą nabyć dane miejsce Cmentarne. Jest też wiele grobów z których chcemy zrezygnować proszę te osoby, żeby zgłosiły te informację do Kancelarii. Dziękuję CIS za porządki na Cmentarzu

5. W czwartek, 2 listopada, przypada w liturgii wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zapraszamy na Msze Święte tego dnia o godz. 9.00 z wypominkami jednorazowymi. O godz. 17.00 Msza święta oktawalna z różańcem za zmarłych. Zapraszamy wszystkich na  modlitwę za naszych bliskich zmarłych!

Czwartek jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca. Pamiętajmy w modlitwie o kapłanach i wszystkich powołanych do służby w Kościele.

6. Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Do warunków odpustu należą: nawiedzenie cmentarza oraz modlitwa za zmarłych. Ponadto: brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

7. Najbliższy piątek, 3 listopada, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 6.30. Spowiedź dla dzieci  klasy IV , V, VI, VII o 16.00, potem krótka msza święta.  O 17.00 msza z wypominkami oktawalnymi, potem Droga Krzyżowa, Czuwanie pokutne prowadzone przez koło nr XI i koło męskie. O 20 czuwanie młodzieży klas VIII i VII  przygotowujących się do Bierzmowania, prowadzi Oaza. W czasie czuwania spowiedź i komunia. Sobota, 4 listopada, to pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca N.M.P. o godz. 6.30 – serdecznie zapraszamy! Wieczorna Msza niedzielna o 16.30 potem różaniec oktawalny.

8. Ofiary w tym tygodniu złożyli: z Poniatowskiego 300, Sikorki 200 Łuksz Pilis 200, Jan i Alicja Borówka Krakowska 200

9. W tym tygodniu do wieczności odeszli: Anna Ziernicka i Czesław Gębka. Polećmy wszystkich naszych zmarłych miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek….

Intencje 22-29.10.2023

INTENCJE MSZALNE

 XXIX Niedziela Zwykła – 22.10
8.00+ Waldemar Kot – od żony
9.30+ Tadeusz Wieczorek Józefa Jan Knap
11.30+ Jan Maj w 2 r.śm.
16.00+ Alfreda Stanisław Kuras
  PONIEDZIAŁEK – 23.10
6.30 + Adam Duda – od szwagierki Anny Duda
 17.30 + Alfreda Stanisław Kuras
WTOREK – 24.10
6.30 + Adam Duda – od Jerzego Dudy z rodz.
 17.30 + Mariusz Malaszka – od Iwony Drabek z mężem i synem
ŚRODA – 25.10
6.30 O zdrowie i błogosłwieństwo Boże dla Mateusza i Agnieszki oraz synka i o szczęśliwe rozwiązanie
 17.30+ Nowenna do Matki Bożej
CZWARTEK – 26.10
6.30+ Mariusz Malaszka – od Bożeny i Bogdana Rok
17.30+ Anna Bulska – od Marii Motylewskiej  
PIĄTEK – 27.10
6.30O bł. Boże dla ks. Szymona Motylewskiego – od rodziców
17.30+ Mariusz Malaszka – od Lidii Ćwiękowskiej i Bogumiły Mathenson  
SOBOTA –28.10 – św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza
6.30 + Mariusz Malaszka – od Teresy i Tomasza Motylewskich z rodz.
 16.30 1)+ Adam Pucek – od Marii Borówka z rodz.
2) W intencji Bierzmowanych – bp. Antoni Długosz
 XXX Niedziela Zwykła – 29.10
8.00+ Włodzimierz Węgrzyn
9.30+ Janina Ewa Michał Bolesław Hrut
11.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz potrezbne łąski dla Wiktorii w 18 rocznicę urodzin
 14.30Ślub Madalena Bąba – Goc i Bartosz Pilis oraz chrzest dziecka
16.00 + Jerzy Ćwiękowski

17:30 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ MRZYGŁODZKIEJ

O zdrowie i potrzebne łaski dla Papieża Franciszka

O pokój na świecie i  w Ziemi Świętej i na Ukrainie

O pokój w rodzinach i w naszej Ojczyźnie

W intencji Służby Zdrowia o Boże błogosł. I łaski dla nich

W pewnej intencji

W intencji ofiarodawców i darczyńców naszej parafii

O dobre owoce Misji Świętych dla naszej Parafii

O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla księży prowadzących misję święte  

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stefana i całej rodziny

O zdrowie dla chorych,  dla naszego Piotra Organisty o szybki powrót do zdrowia

O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii

Za małżeństwa w kryzysie – o odnowienie miłości

Błagalna o pomyślną operację

W intencji Akcji Katolickiej

O potrzebne łaski i zdrowie dla Jadzi Żywczok i Jadzi Gołdy z racji im

+W intencji zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii

+Piotr Zofia Stanisława i Franciszek Gancarek, Anna Stefan Tadeusz Szymczyńscy, Maria, Janusz i Wiesław Klameccy , Jan Kuc

+ Barbara Pucek – od Stanisława Rusek, Anny i Ryszarda Borówków

+ Genowefa Kula – od Grażyny i Marka Janus

+ Aniela Kwaśniak – od Grażyny Zmarźlik z synem

+ Jan Sus – od Bogusławy i Janusza Bulskich z rodz.

+ Leszek Raczek – od Personelu sklepu „JAGÓDKA”

+ Jadwiga Malczewska – od Anny i Marka Dzidowskich

+ Elżbieta Wypych – od sąs. Ryszarda i Jadwigi Skabek z rodz.

+ Marianna Wielgos – od rodz. Jabłońskich z Osieka

+ Daniela Olmińska – od Kazimiery i Czesława Giendek z rodz.

+ Tomasz Skabek – od Justyny Woźniak i Barbary Sprężak z rodz.

+ Jan Drążkiewicz – od Ryszarda i Beaty Wojciechowskich

+ Anna Kulka – od Danuty Domagała

+ Marian Kula – od Elżbiety Bulskiej z rodz.

+ Waldemar Kot – od Marty Skabek

+ Helena Buła – od rodz. Spyrów

+ Hilaria Kubat – od Alicji i Mariana Jurek z rodz.

+ Henryka Buła – od Danuty Jurek z rodz.

+ Witold Bialik – od Teresy Wystrychowskiej z córką Małgorzatą

+ Maria Machura

+ Marian Kula w 1 r.śm. – od żony i córek

OGŁOSZENIA – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.10.2023 – NIEDZIELA MISYJNA

1. Dziś we wspólnocie Kościoła obchodzona jest  Niedziela Misyjna, która rozpoczyna tydzień misyjny. Naszą modlitwą wspieramy dziś wszystkich misjonarzy duchownych i świeckich, wypraszamy im Bożą pomoc w trudzie głoszenia Ewangelii. My modlitwą wpieramy naszych misjonarzy s. Annę w Kongo i ks. Janusza w Ekwadorze. Światowy Dzień Misyjny to także okazja do modlitwy o nowe powołania misyjne, aby nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny. Dziś także do puszki wspieramy Papieskie Dzieła Misyjne naszymi ofiarami. Za każdy gest dobroci wobec misjonarzy składamy serdeczne Bóg zapłać!

2. W środę, 26 października, Nowenna do Matki Bożej Mrzygłodzkiej o 17.30.

3. W sobotę, 28 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

4. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy codziennie do świątyni na nabożeństwo różańcowe po mszy wieczorowej. Dzieci zapraszamy we wtorki i piątki, a młodzież w poniedziałki i czwartki.

5. Spotkania dzisiaj mają jako przygotowanie do bierzmowania o 9.30 młodzież, która przyjmie Sakrament Bierzmowania 28.X w kościele , w kaplicy w Domu Pielgrzyma klasa VIII , VII i VI z ks. Markiem  a 11.30 spotknaie dla rodziców i dzieci klasy I i II w związku z  Komunią świętą. Za tydzień o 11.30 klasa III wraz z rodzicami.

6. W najbliższa sobotę najstarsza grupa przyjmie Sakrament Dojrzałości chrześcijańskiej. z rąk z ks. bp Antoniego Długosza. Próby liturgiczne we wtorek i czwartek o godz 18.30. Nabożeństwo Pokutne wraz ze spowiedzią dla Bierzmowanych , świadków i rodziny w piątek o godz. 18.30

7. Bóg zapłać za wszystkie ofiary w kopertach na remont naszego Kościoła.

8.. Zbliża się miesiąc modlitwy za naszych zmarłych. Przyjmujemy na wypominki roczne, półroczne., oktawalne i jednorazowe. Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 15-17. A w soboty tylko rano.

9. Do wieczności z naszej Parafii odeszli. Witold Bialik, którego pogrzeb był wczoraj, Anna Ziernicka, której pogrzeb we wtorek godz. 14.00 i Czesław Gębka, którego pogrzeb środa godz. 14.00. Polećmy zmarłych miłosierdziu Bożemu.  Wieczny Odpoczynek….

W tym tygodniu patronują nam:

– Sobotę, 28 października – Święci Szymon i Juda Tadeusz, Apostołowie, świadkowie życia Jezusa, głosiciele prawdy o Jego śmierci i zmartwychwstaniu.

Intencje 15-22. 10.2023

 XXVIII Niedziela Zwykła  – 15.10
8.00+ Władysław Poznański – od syna Witolda
9.30+ Władysław Kitala
11.30Za parafian i w intencji Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i wszystkich uczestników II Ogólopolskiego Biegu Papieskiego
16.00+ Helena Jan Kurdybelscy
  PONIEDZIAŁEK – 16.10 – św. Jadwigi Śląskiej
6.30 + Domicela Malczewska – od Teresy i Tomasza Motylewskich
 17.30 + Mariusz Malaszka – od córki Kasi z mężem
WTOREK – 17.10 – św. Ignacego Antiocheńskiego
6.30 + Mariusz Malaszka – od swatów Małgorzaty i Józefa Morawiec
 17.30 + Anna Bulska – od wnuczków
ŚRODA – 18.10 – św. Łukasza, Ewangelisty
6.30 + Cecylia i Stanisław Wielgos
 17.30Nowenna do Matki Bożej
CZWARTEK – 19.10
6.30+ Adam Duda – od Andrzeja Dudy z rodz.
17.30+ Mariusz Malaszka – od Marii Werner  
PIĄTEK – 20.10 – św. Jana Kantego, prezbitera
6.30+ Mariusz Malaszka – od Kamili i Fabiana Kuta z córką
17.30+ Anna Bulska – od rodz. Dębskich  
SOBOTA – 21.10
6.30 O zdrowie i bł. Boże dla ks. Janusza Wielgosa z okazji urodzin
 16.30 + Robert Drabek w 5 r.śm. – od żony syna i córki
 XIX Niedziela Zwykła – 22.10
8.00+ Waldemar Kot – od żony
9.30+ Józefa Jan Knap
11.30+ Jan Maj w 2 r. śm.
16.00  + Alfreda Stanisław Kuras

17:30 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ MRZYGŁODZKIEJ

O zdrowie i potrzebne łaski dla Papieża Franciszka

O pokój na świecie i  w Ziemi Świętej i na Ukrainie

O pokój w rodzinach i w naszej Ojczyźnie

W intencji Służby Zdrowia o Boże błogosł. I łaski dla nich

W pewnej intencji

W intencji ofiarodawców i darczyńców naszej parafii

O dobre owoce Misji Świętych dla naszej Parafii

O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla księży prowadzących misję święte  

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stefana i całej rodziny

O zdrowie dla chorych,  dla naszego Piotra Organisty o szybki powrót do zdrowia

O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii

Za małżeństwa w kryzysie – o odnowienie miłości

Błagalna o pomyślną operację

+W intencji zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii

+Piotr Zofia Stanisława i Franciszek Gancarek, Anna Stefan Tadeusz Szymczyńscy, Maria, Janusz i Wiesław Klameccy , Jan Kuc

+ Barbara Pucek – od Małgorzaty i Kazimierza Jakubowskich

+ Genowefa Kula – od ZP „Kuraś” z Myszkowa

+ Aniela Kwaśniak – od myśliwych z koła łowieckiego Szarak – Myszków

+ Jan Sus – od Łuczaków i Wróblów

+ Leszek Raczek – od Justyny i Wojciecha Noczyńskich z synami

+ Jadwiga Malczewska – od Bożeny i Eugeniusza Gołdów z rodz.

+ Elżbieta Wypych – od Haliny Drab

+ Marianna Wielgos – od rodz. Kaletów i Sieradzkich

+ Daniela Olmińska – od Andrzeja Małgorzaty Adamczyk z rodz.

+ Halina Ćwiękowska – od Artura Kułacha z rodz.

+ Tomasz Skabek – od Mateusza Wieczorka z rodz.

+ Jan Drążkiewicz – od Marii Motylewskiej z rodz.

+ Anna Kulka – od rodz. Kaniów i Madejów

+ Marian Kula – od Krystyny Tol z rodz.

+ Waldemar Kot – od Małgorzaty i Mieczysława Pacan

+ Helena Buła – od Barbary i Krzysztofa Goc z rodz.

+ Hilaria Kubat – od Danuty Jurek

+ Henryka Buła – od Ireneusza Merty z rodz.

+ Mariusz Morawiec – od Wychowawcy, Rodziców, uczniów kl. I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Mrzygłodzie

+ Grzegorz Czech – od żony i córki

+ Urszula Buła z racji imienin

OGŁOSZENIA – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.10.2023

XXIII DZIEŃ PAPIESKI JAN PAWEŁ II – CYWILIZACJA ŻYCIA

1.. Dziś przypada kolejna rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II módlmy się o Bożę opiekę dla całej naszej ojczyzny, Modlimy się o pokój na świecie…

2. Spotkania dzisiaj mają jako przygotowanie do bierzmowania, o 9.30 ma klasa I i młodzież, która pod koniec X przyjmie bierzmowania, o 11.30 spotkanie dla rodziców i dzieci klasy III komunijnej. a za tydzień, o 9.30 spotkanie w Kościele dla młodzieży i rodziców młodzieży która przyjmie bierzmowanie w tym roku a w kaplicy w Domu Pielgrzyma spotkanie ma klasa VIII i VII i VI  a 11.30 spotkanie dla rodziców i dzieci klasy I i II jako przygotowanie do Komunii.

3. Dziś przypada również kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Głównym jej zadaniem jest promocja nauczania Jana Pawła II oraz wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Dziękujemy za każdy gest życzliwości i wsparcie tej inicjatywy.  Dziś też Akcja Kremówki Papieskie. Młodzież z Wolontariatu i SLO przed Kościołem sprzedaje Kremówki Papieskie. Wesprzyjmy tę inicjatywę młodych i ks. Wikariusza. Można brać śmiało do domu, bo są zapakowane.  Dziś Apel Papieski o 21.00 serdecznie zapraszamy.

4. Dziś z okazji Dnia Papieskiego Śląska Komenda Wojewódzka OHP organizuję w naszym Sanktuarium Ogólnopolski Bieg Papieski. Bieg odbędzie się u nas na Kalwarii i na placu Kościelnym. Wszyscy zawodnicy zgłaszają się do recepcji 0 9.30. Bieg rozpoczynamy o godz 10.00. Potem papieska kremówka, którą przygotowuję Fundacja Przyjaciel z sercem. O 11.30 Eucharystia i wspólny posiłek w domu Pielgrzyma. Dziękuję ŚKW OHP i fundacji. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal i dyplom uczestnictwa oraz wylosowane Nagrody.

5. W środę, 18 października, przypada w liturgii święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Zapraszamy na Msze Świętą o godz. 17.30 a potem różaniec, w czasie którego będziemy wspierać modlitwą wszystkich pracowników służby zdrowia.

6. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy codziennie do świątyni na nabożeństwo różańcowe po mszy o 17.30. Dzieci zapraszamy we wtorki i piątki, a młodzież w poniedziałki i czwartki po mszy o 17.30.

7. Najbliższa niedziela, 22 października, w Kościele będzie Niedzielą Misyjną. Naszą modlitwą i ofiarami będziemy wspierać Dzieło Misyjne Kościoła i wszystkich pracujących na misjach. Trwa konkurs różańcowy. Dzieci robią różańce i przynoszą do Kościoła lub świetlicy. Rozstrzygnięcie konkursu za tydzień.

8. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zaangażowanie się w świętowanie 650 lecia Parafii Mrzygłód. Za tydzień możliwość nabycia Jubileuszowej Kartki, jak również znaczka, koperty i innych publikacji wydanych na tę uroczystość  Bóg zapłać za ofiary w kopertach na remont Kościoła.

9. Zbliża się miesiąc modlitwy za naszych zmarłych. Przyjmujemy na wypominki roczne, półroczne , okrawane i jednorazowe. Kancelaria czynna od pon. do piątku w godzinach od 15-17. A w sobotę tylko rano od 9-11..

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ  – KS. PIOTRA SKARGI

OGŁOSZENIA 08.10.2023 – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

JUBILEUSZ 650 -LECIA PARAFII I ODPUST PARAFIALNY

1. Dzisiaj w nasz Odpust Parafialny ku czci NMP Różańcowej obchodzimy Jubileusz 650 lecia istnienia naszej Parafii. nasz Odpust Parafialny. Dlatego wołamy tu przed otarzem Mrzygłodzkiej Parafii Bogu niech będą dzięki za to miejsce spotykania i sprawowania Sakramentów świętych. A przed  Obliczem naszej Matki Różańcowej: wołomy za cała Parafię  „Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi!”. To wołanie powtórzymy dzisiaj podczas Sumy Jubileuszowej o godz. 16.00, którą poprowadzi sam Arcybiskup Wacław Depo a poprzedzi ja procesja  o 15.00 Różańcowa do V ołtarzy. Dziękuje Kołom Różańcowym, AK i Radzie Parafialnej, Fundacji Przyjaciel z sercem i świetlicy Kuźnii Talentów  za zrobienie Ołtarzy.  Przed Mszą poczta Polska odsłoni Pocztówkę Jubileuszu 650 lecia Parafii Dziękujemy wszystkim gościom i parafianom, strażakom, pocztom sztandarowym szlole, paniom  niosących feretrony.  Dzieciom klasy IV I V za sypanie kwiatów.  Dziś na mszy św. o 9.30 Młodzież klasy II i starsi wraz otrzymują katechizmy bierzmowania, natomiast na mszy św. o 11.30 spotkanie krótkie dla dzieci z rodzicami klas I i II.. Za tydzień spotkania mają o 9.30 młodzież przygotowują się do Bierzmowania, która pod koniec pażdziernika przyjmie bierzmowanie, o o 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców klasy III komunijnej. Dziś Apel Maryjny – dziękczynny Kończący Misje święte.

2. Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Papież Franciszek wzywa nas do wielkiej modlitwy za rodziny, za dzieło misje kościoła i o pokój na świecie. Zachęceni tym świadectwem weźmy do rąk różaniec i módlmy się. Dzieci ze szkoły podstawowej wraz z rodzicami przychodzą na swoje nabożeństwa we wtorki i piątki. Młodzież w poniedziałki i czwartki.

3. Dziś przy okazji odpustu pragnę wszystkim podziękować za troskę o naszą świątynię. Dziękuję za wszystkie pracę przy Kościele i wszystkie ofiary na rzecz Parafii w tym roku szczególnie na remont kościoła do którego się przygotowujemy. Troska o nasz kościół duchowy i ten materialny to nasz chrześcijański obowiązek

4. W najbliższą niedzielę, 15 października, przypada rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Tego dnia będziemy obchodzili kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek będziemy mogli wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która pomaga w edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. W okazji tego dnia  Śląska Komenda Wojewódzka organizuję Ogólnopolski Bieg Papieski  na Śląsku 15 X w naszym Sanktuarium Mrzygłodzkim. Rozpoczyna się o 10.00 na Kalwarii, potem Msza o 11.30, posiłek i rozdanie dyplomów. Wszystkich chętnych do Biegu Papieskiego prosimy o zapisywanie się w Zakrystii lub w kancelarii. Fundację Przyjaciel z sercem proszę o przygotowanie spotkania. Młodzież z Wolontariatu i SLO proszę o zapisywanie się do pomocy Dnia Papieskiego, do zbiórki,  jak również za tydzień po każdej Mszy świętej będzie sprzedaż kremówek przez młodzież z Wolontariatu i z Oazy. Także przygotujmy się za tydzień na zakup Papieskich kremówek. Za tydzień Apel Papieski o 21.00.

6. Zbliża się czas modlitwy Kościoła za naszych zmarłych. Wypominki będziemy na razie tylko po południu od 15. – 17.

7. Dziękuję naszym Misjonarzom ks.Prałatowi Stanisławowi Gębce naszemu rodakowi i ks. dr Jackowi Marcińcowi profesorowi naszego Seminarium za Czas Misji świętych. Za przygotowanie całej naszej parafii do Dzisiejszego Jubileuszu 650 lecia Parafii Mrzygłód

Słowo Boże ukazując nam Maryję jako pewną i najkrótszą drogę do Nieba.

PODZIĘKOANIE PO JUBILEUSZU O 16.00

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: