SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY MRZYGŁODZEKIEJ

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat” (Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)

OGŁOSZENIA – UROCZYSTOŚĆ  WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 01.11.2023

1. Wpatrujemy się dziś oczyma wiary na niebieskie Jeruzalem, gdzie Pan Bóg przebywa ze swoimi świętymi. Radujmy się ze zwycięstwa niezliczonych zastępów zbawionych i prosimy o orędownictwo za nami, pozostającymi na drodze ku świętości. Oddając cześć wszystkim mającym udział w chwale Chrystusa, odnówmy w sobie pragnienie żarliwej więzi ze Zbawicielem. Dziś Msze w porządku niedzielnym. 8.00, 9.30 16.00 Msza św. za Parafian połączona z procesją zostanie odprawiona dziś na cmentarzu o godz. 11.30. Dziękuję orkiestrze naszej za upiększenie naszej dzisiejszej uroczystości. Dziękuję Służbie liturgicznej Ołtarza, Panu grabarzowi i CIS za porządki na Cmentarzu i na parkingu

2. Jutro 2 listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.00 w wypominkami 1x i o godz. 17.00 z wypominkami oktawalnymi za zmarłych. W następne dni msze święte aktawalne z wypominkami o godz. 17.00. Tylko w sobotę o 16.30.

3. Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza lub kościoła z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

4. Tradycyjnie na Cmentarzu jest kwesta na Seminarium Duchowne, które utrzymuję się z naszej ofiarności. Ks. Rektor wraz i kleryk który kwestuję dziękują za złożone ofiary.

5. Jako chrześcijanie pamiętajmy też o kulturze i właściwym zachowaniu na Cmentarzu, Kiedy w tych dniach panuje wzmożony ruch na drogach, na cmentarzach, pamiętajmy o bezpieczeństwie.

6. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, w czasie Mszy Świętej o godz. 6.30. Spowiedź w naszym kościele rano o 6.30 i po południu spowiedź dla dzieci o godz. 16.00 klasy IV i V VI i VII potem krótka msza i komunia. Msza oktawalna o 17.00, którą rozpoczniemy nasze czuwanie pokutne, które prowadzi koło nr 11 i koło męskie. O 20 czuwanie i spowiedź dla młodzieży klasy VIII i VII.  Czuwanie prowadzi oaza i lektorzy.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I OKTAWA MODLITWY ZA ZMARŁYCH

MSZA W KOŚCIELE W MRZYGŁODZIE 1 LISTOPADA – O 8.00, 9.30 I 16.00

MSZA NA CMENTARZU PARAFIALNYM O GODZ.11.30. POTEM WYPOMINKI JEDNORAZOWE ZA ZMARŁYCH NA CMENTARZU.

Aby uzyskać odpust dla siebie bądź osoby zmarłej (nie można uzyskać go dla innej osoby żyjącej), należy spełnić następujące warunki:

1) nie być przywiązanym do jakiekolwiek grzechu, nawet grzechu lekkiego (w razie braku tej całkowitej dyspozycji da się uzyskać odpust cząstkowy, ale nie zupełny);

2) znajdować się w stanie łaski uświęcającej (lub przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, która ten stan przywróci);

3) przyjąć komunię świętą;

4) odmówić dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego;

5) wykonać jedną z czynności związanych z odpustem np. Nawiedzenie w tych dniach Kościoła lub Cmentarza (czynności te zostały wymienione szczegółowo w dokumencie kościelnym Enchiridion Indulgentiarum, którego czwarte wydanie ukazało się w 1999 r.; ponadto w naszym kraju obowiązuje również Dekret o związaniu odpustów z Koronką do Miłosierdzia Bożego z 12 stycznia 2002 r.).

INTENCJE 29.10 – 05.11.2023

 Niedziela  – 29.10. 2023
8.00+ Włodzimierz Węgrzyn
9.30+ Janina Ewa Michał Bolesław Hrut
11.30 14:3018 r. ur. Wiktoria Merta Ślub: Magdalena Baba – Goc – Bartosz Pilis
16.00+ Jerzy Ćwiękowski
  PONIEDZIAŁEK – 30.10
6.30 17.30+ Aniela Kwaśniak – od córki Magdaleny z mężem
 17.30 + Stanisława Skabek
WTOREK – 31.10
6.30 + Jerzy Cholewka – od Marii Kalińskiej
 17.30 + Mariusz Malaszka – od Dyrekcji i nauczycieli , pracowników i uczniów SP nr 7
ŚRODA – 01.11 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
8.00
9.30
11.30
+ Piotr Wosik
+ Urszula Buła
Za parafian – Msza Święta na cmentarzu parafialnym
 16.00Msza z wypominkami oktawalnymi  
CZWARTEK – 02.11 – DZIEŃ ZADUSZNY
9.00+ Marianna Pawlik
17.00Msza z wypominkami oktawalnymi  
PIĄTEK – 03.11 – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
6.30+ Mariusz Malaszka – od Elżbiety i Leszka Dzidowskich
17.00Msza z wypominkami oktawalnymi  
SOBOTA – 04.11
6.30 + Mariusz Malaszka – od brata Bogdana z rodz.
 16.30 Msza z wypominkami oktawalnymi
 Niedziela – 05.11
8.00+ Krystyna Goc
9.30+ Walerian Woś w 3 r.śm.
11.30+ Anna Ziernicka – od córki Barbary z mężem
16.00  Msza z wypominkami oktawalnymi

„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
Ojciec Pio
Copyright © 2015. Parafia NMP Różańcowej w Mrzygłodzie
Projekt i realizacja: